Cerkveni red (1564). Znanstvenokritična izdaja dela Cerkovna ordninga z znotrajjezikovnim prevodom v sodobni slovenski knjižni jezik

Author: Primož Trubar
Year: 2014


Cerkovna ordninga ('Cerkveni red, Church Order, 1564') is one of the most culturally significant works of Slovenian Protestant writer Primož Trubar's (c 1508–1586). It is written in a variety of Slovenian that can be characterised as high literary Slovenian and represents an important text from the perspective of the organisation of the Evangelical Church and theology. In addition to texts that were usually included in Church Orders of the time, it also contains a number of Trubar's new additions. This edition of Cerkovna ordninga is primarily composed of a diplomatic transcription of Trubar's text followed by an intralingual translation of the Slovenian text into modern standard Slovenian. More than 450 explanatory and guiding notes help to understand the diplomatic transcription and critical translation. The monograph ends with chosen photographs of the Memmingen copy of Cerkovna ordninga found in 2013.Table of content

Uvodna beseda (škof Geza Filo)
CERKVENI RED
Uvod
I. Nauk

O členu, ki je v Cerkvenem redu prvi in najpomembnejši: o nauku
Kako, s čim in po čem moremo in moramo prav spoznati Boga
Kako je treba razlikovati osebe ali imena v božanstvu
Zakaj, kako in v čem se pravi kristjani ne morejo zediniti in pomiriti z Judi, Turki,pogani in napačnimi kristjani glede molitve, klicanja k Bogu in glede vere
O stvarjenju vseh stvari
O padcu in grehu prvih ljudi
Kaj so izvirni ali podedovani in kaj storjeni grehi
O večni Božji postavi in o razliki med desetimi zapovedmi in drugimi Mojzesovimi levitskimi obrednimi in civilnimi postavami in zapovedmi
Razlika med postavo in evangelijem
O odpuščanju grehov in kako doseže človek opravičenje pred Bogom le zavoljo Kristusa, po veri
O dobrih delih
Ali imajo v tem življenju grehe tudi svetniki, to je pravi kristjani?
O zakramentih
O svetem krstu
O Kristusovi večerji
O pravi spreobrnitvi k Bogu, to je o pravi pokori
V katerih rečeh in naukih o pokori papežniki ne učijo in ne verujejo prav
Kaj je krščanska cerkev, kje je, po katerih znamenjih je mogoče spoznati pravo Cerkev
Zakaj je krščanska cerkev vselej pod križem, da morajo resnično verni na tem svetu trpeti več kakor drugi ljudje
O molitvi
O klicanju k svetnikom
O obredih, o zunanjih Božjih službah, ki so jih v Cerkev uvedli ljudje
O krščanski prostosti ali svobodi
O treh delih v Mojzesovi postavi
O zakonu
O deželni oblasti in gosposki
II. O pridigarstvu
Kateri pridigarji, pastirji in duhovniki naj bodo blagoslovljeni ter določeni in postavljeni za pridiganje – in kako
Kdo naj pridigarje voli, kliče in postavlja za pridigarstvo
Kako naj pravi škofje, stari duhovniki in pridigarji izprašujejo, eksaminirajo in poučujejo ljudi, bodisi mlade ali stare, ki so izbrani za pridigarje ali se za to sami ponujajo, kako naj v svoji službi in pridigarstvu ravnajo v skladu z naukom in kakšno življenje naj živijo
Kako in s kakšnimi obredi, pridigami in molitvami je treba novoizvoljenega in izprašanega pridigarja v cerkvi javno blagosloviti, ga izročiti faranom in jim ga priporočiti
Povsod, v mestih in trgih in po farah, se morajo ustanoviti latinske, nemške in slovenske šole
Služabnikom cerkve, pravim pridigarjem, dobrim učiteljem, pobožnim šolarjem in zvestim cerkovnikom je Cerkev dolžna dati plačo, plačilo in vse potrebno
III. O obredih
Zakaj, zaradi česa in iz kakšnih razlogov naj se povsod v krščanskem svetu odpravi popačena papeška maša in namesto nje postavi Kristusova večerja, pravo obhajilo
O svetem krstu
O katekizmu
Kratki wurttemberški katekizem
O pokori, o javni spovedi, o odpuščanju ali absoluciji
Kako je treba obhajati večernice
Kako naj poteka jutro ob praznikih, ko se pridiga in obhaja
O Kristusovi večerji, to je, kako naj se obhaja prava, stara maša
Red, kako naj opravljamo skupne litanije, to je molitve in prošnje, ko je zbrana cerkev
O cerkvenem petju
O cerkvenem oblačilu
O praznikih
Red, kako naj se zakonci okličejo in poročijo
Kako obiskovati bolnike in jih tolažiti
Kako je treba tolažiti škodljive ljudi, ki sedijo v dosmrtni ječi in so po pravici obsojeni na smrt
Red o pogrebu
Uvod in začetek vsake pridige

Kozma Ahačič: Veliki cerkveni red
Slikovne priloge

 
Regular price
39.00 €

Online price
35.10 €


Keywords
16th century
Protestant books
Protestantism
Slovene language
Slovenia
Slovenian protestants
Trubar, Primož
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR