Skip to main content
Brižinski spomeniki [elektronska]. Znanstvenokritična izdaja.


Uredila: Darko Dolinar, Jože Faganel
Leto: 2007


Internetna izdaja Brižinskih spomenikov ponuja zgodovinski pregled najpomembnejših znanstvenih objav Brižinskih spomenikov. Vsebuje več diplomatičnih, kritičnih in fonetičnih prepisov ter prevode v latinščino in pet sodobnih evropskih jezikov. Nadalje vsebuje vrsto študij in komentarjev, slovar besedja, bibliografijo in druge dodatke. Elektronsko izdajo bogati tudi govorna rekonstrukcija v zgodnji slovenščini, ki je integrirana mdr. z zapisom spomenikov v sodobni slovenščini.

Brižinski spomeniki so najzgodnejši dokument slovenske kulture. So najstarejši ohranjeni zapisi v slovenščini in hkrati najstarejša slovanska besedila, zapisana v latinici. Prvi in tretji spomenik sta obrazca splošne spovedi, drugi pa je pridiga z vabilom k pokori. Zapisani so bili najverjetneje malo pred letom 1000. Uporabljali so jih na Zgornjem Koroškem, kjer je imela freisinška škofija v dolini reke Molna (Möll) svoje posesti. Jezik Brižinskih spomenikov je zgodnja slovenščina. Vsebina te znanstvene izdaje je prikazana tudi na način, prilagojen za poljudno in šolsko rabo.Ključne besede
10.-11. st.
bibliografije
Brižinski spomeniki
faksimile
slovenska paleografija
slovenščina
zborniki
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR