Naslov:
Brižinski spomeniki [elektronska]. Znanstvenokritična izdaja
Uredila:
Drugi avtorji:
Uredil Matija Ogrin
pretvorba in integracija gradiva v zapisu XML-TEI Tomaž Erjavec
digitalizacija zvočnega zapisa Damjan Bojadžiev
Leto:
Zbirka:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Internetna izdaja Brižinskih spomenikov ponuja zgodovinski pregled najpomembnejših znanstvenih objav Brižinskih spomenikov. Vsebuje več diplomatičnih, kritičnih in fonetičnih prepisov ter prevode v latinščino in pet sodobnih evropskih jezikov. Nadalje vsebuje vrsto študij in komentarjev, slovar besedja, bibliografijo in druge dodatke. Elektronsko izdajo bogati tudi govorna rekonstrukcija v zgodnji slovenščini, ki je integrirana mdr. z zapisom spomenikov v sodobni slovenščini.

Brižinski spomeniki so najzgodnejši dokument slovenske kulture. So najstarejši ohranjeni zapisi v slovenščini in hkrati najstarejša slovanska besedila, zapisana v latinici. Prvi in tretji spomenik sta obrazca splošne spovedi, drugi pa je pridiga z vabilom k pokori. Zapisani so bili najverjetneje malo pred letom 1000. Uporabljali so jih na Zgornjem Koroškem, kjer je imela freisinška škofija v dolini reke Molna (Möll) svoje posesti. Jezik Brižinskih spomenikov je zgodnja slovenščina. Vsebina te znanstvene izdaje je prikazana tudi na način, prilagojen za poljudno in šolsko rabo.

Založnik

Založba ZRC

Soizdajatelj

Slovenska akademija znanosti in umetnosti

ISBN

961-6568-33-7

Specifikacija

internetna objava • html • 210 strani

E-objave