Brižinski spomeniki
Monumenta Frisingensia


Obdobje: od 1976 do 2004


Brižinski spomeniki, najstarejši slovenski teksti (in najstarejši ohranjeni slovanski v latinični pisavi), so ključnega pomena za našo jezikovno, literarno, kulturno in versko zgodovino, izjemno zanimivi pa so tudi za mednarodno strokovno javnost. Prvi in tretji spomenik sta obrazca splošne spovedi, drugi pa je pridiga z vabilom k pokori. Zapisani so bili najverjetneje malo pred letom 1000. Uporabljali so jih na Zgornjem Koroškem, kjer je imela freisinška škofija v dolini reke Molna (Möll) svoje posesti. Jezik Brižinskih spomenikov je zgodnja slovenščina.


Naslovi

Publikacija
Zbornik Brižinski spomeniki
Dela Slovenske akademije znanosti in umetnosti 45

Leto: 1996
Uredili: Jože Faganel, Franc Jakopin, Janko Kos


Publikacija
Monumenta Frisingensia
La prima presentazione in Italia dei Monumenti letterari Sloveni di Frisinga del X–XI secolo coevi alle prime tracce scritte della lingua italiana: con traduzione dei testi cenni di storia degli Sloveni e dati sugli Sloveni in Italia


Leto: 1994
Uredil: Janko Jež


Publikacija
Brižinski spomeniki [kaseta]
Govorna rekonstrukcija izvirnika in interpretacija v sodobni slovenščini


Leto: 1994
Uredniški odbor: France Bernik, Jože Faganel, Franc Jakopin, Janko Kos, Tine Logar, Boris Paternu, Marijan Smolik, Janez Zor


Publikacija
Brižinski spomeniki [druga pregledana izdaja]
Znanstvenokritična izdaja
Dela Slovenske akademije znanosti in umetnosti 39

Leto: 1993
Uredili: France Bernik, Jože Faganel, Kajetan Gantar, Igor Grdina, Franc Jakopin, Janko Kos, Marko Kranjec, Tine Logar, Klaus Detlef Olof, Božo Otorepec, Boris Paternu, Marijan Smolik


Ključne besede
10.-11. st.
bibliografije
Brižinski spomeniki
faksimile
mednarodna posvetovanja
molitveniki
paleografija
prevodi
Slovenci
slovenska paleografija
slovenščina
srednjeveški rokopisi
srednji vek
stara cerkvena slovanščina
študije
zborniki
zgodovina


Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR