Aspects of the History of Slovene Karst (1545–2008)

Avtor: Trevor Shaw
Leto: 2010


Knjiga je sestavljena iz štirinajstih samostojnih poglavij, ki obravnavajo različne vidike zgodovine slovenskega krasa in jam v dolgem razdobju od leta 1545 pa do leta 2008. Avtor v njej predstavlja rezultate najnovejših raziskav širokega spektra tem, povezanih z zgodovino odkrivanja, raziskovanja in turistične rabe kraških jam, zlasti najbolj poznane med njimi – Postojnske jame. Teme, ki so obravnavane v posameznih poglavjih knjige, opisujejo zgodovinski pregled glasbe, ki se je izvajala v Postojnski jami vse od leta 1819 naprej, poštno dejavnost v Postojnski jami, načrtovanje jamskega muzeja in inštituta v Postojni, raziskave Valvasorjeve upodobitve Postojnske jame ter druge teme, ki so vezane na različne vidike Cerkniškega jezera, Škocjanskih jam ter preučevanja mita o Argonavtih, z vprašanjem, ali mitsko izročilo govori nemara tudi o njihovem spustu v kraško podzemlje.

Teme, ki so obravnavane v posameznih poglavjih knjige, segajo od zgodovinskega pregleda glasbe, ki se je izvajala v Postojnski jami vse od leta 1819 naprej, zgodovinskega prikaza poštne dejavnosti v Postojnski jami od konca 19. stoletja naprej, do načrtovanja jamskega muzeja in inštituta v Postojni, raziskave Valvasorjeve upodobitve Postojnske jame, ter tem, ki so bolj vezane na različne vidike Cerkniškega jezera, kot je pesnitev o jezeru iz 16. stoletja, zgodnja knjiga o Cerkniškem jezeru iz leta 1758, dalje raziskave o načrtovanju ekskurzije v Škocjansko jamo konec 19. stoletja, ter specifičnih študij o uporabi in zlorabi stalagmitov in škodi, ki je bila s tem povzročena, o uporabi in vrstah zgodnje osvetlitve jam z različnimi vrstami oljenk in nazadnje še o povezavi mitološkega preučevanja mita o Argonavtih z vprašanjem, ali mitsko izročilo govori nemara tudi o njihovem spustu v kraško podzemlje. Posebno poglavje pa je posvečeno tudi prvemu oz. najzgodnejšemu ženskemu raziskovanju tedaj težko dostopne Škocjanske jame v začetku tridesetih let 20 stoletja.

V knjigi zbrane ugotovitve in nova spoznanja kažejo na izjemno pestrost zgodovinskega dogajanja, povezanega z značilnimi kraškimi pojavi in posebnostmi. Nova spoznanja, ki bodo obogatila ta del slovenske kulturne zgodovine, so bila dosežena s skrbnim in natančnim študijem vseh vrst evropskih in slovenskih arhivskih virov, študijem izvirnih dokumentov in rokopisnega gradiva kakor tudi najrazličnejših danes skoraj »pozabljenih«, vsekakor pa malo znanih publikacij, objavljenih znanstvenih poročil in zapisov, v katerih so tedanji (tuji) popotniki, raziskovalci in obiskovalci naše kraške pokrajine navajali za nas zanimive podatke in razlage kraških pojavov. Ti opisi in zapisi niso zanimivi zgolj za zgodovino raziskovanja in poznavanja krasa, temveč so obenem bogat vir za slovensko zgodovino nasploh, predvsem seveda za lokalno zgodovino in zgodovino posameznih panog tedanjega gospodarstva (npr. zgodnjega razvoja turizma na Krasu), pa tudi za etnografsko podobo Krasa v preteklih stoletjih.Kazalo vsebine

Foreword

Acknowledgements

1 Postojnska jama compared with other 19th century European tourist caves

2 Postojnska jama in popular books of the 19th century

3 Music in Postojnska jama from 1819

4 The underground post offices in Postojnska jama 1899–1945 (with Alenka Čuk)

5 Postal publicity for Postojnska jama 1922 to 1937

6 Glass Oil Lamps in Postojnska jama in the 19th century

7 Where was Valvasor’s 1689 drawing made – Postojnska jama or Črna jama?

8 A planned cave museum/institute at Postojna before World War I (with Alenka Čuk)

9 Frischlin’s poem of c.1553 on Cerkniško jezero

10 Steinberg’s “1758" book on Cerkniško jezero

11 Speleothems from caves in Slovenia – for sale, study and public display

12 Škocjanske jame in 1891 – An Alpine Club excursion

13 Poldi Fuhrich at Škocjanske jame, 1921 & 1922

14 Did the Argonauts of Greek myth go underground in the Slovene karst? (with James MacQueen)

Notes and References

Povzetek

IndexŠe ...

Aspects of the History of Slovene Karst 1545 -2008; Descent 219 (april, maj 2011)
David Lowe: Aspects of the History of Slovene Karst 1545 – 2008; Cave & Karst Science 37 (3) (2011)
Tony Oldham: Aspects of the History of Slovene Karst 1545 – 2008; Speleology 17 (marec 2011)
Stephen A. Craven: Book Review – Aspects of the History of Slovene Karst 1545 – 2008; Craven Pothole Club Record  101 (januar 2011)
Bill Mixon: Aspects of the History of the Slovene Karst 1545 – 2008; Journal of Spelean History , USA 44 (2) (2010)
Greg Middleton: Aspects of the History of the Slovene Karst 1545 – 2008; Australian Cave & Karst Management Association, Sydney Speleological Society (2010)
Arrigo A. Cigna: History of slovene karst 1545 – 2008; Speleologia  63 (2010)
John Wilmut: Aspect of History of Slovene Karst 1545 – 2008 by Trevor Shaw; Studies in Speleology Vol. 18 (2012)

Ključne besede
Kras
kras (geologija)
krasoslovje
kraške jame
Postojnska jama
Slovenija
speleologija
zgodovina
zgodovinski pregledi
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR