Art at a Cultural Crossroads. Art historical outline of the Nova Gorica Municipality

Uredila: Helena Seražin
Leto: 2020


Bogato ilustriran oris umetnosti na Goriškem od srednjega veka do današnjih dni vsebuje najnovejša spoznanja o najlepših in najpomembnejših umetnostnih spomenikih na območju Mestne občine Nova Gorica (MONG). Zaradi obsežnega kazala imen in krajev na koncu knjige ter shematičnega zemljevida MONG na zavihku ga lahko bralci uporabljajo tudi kot umetnostni vodnik. Velik del knjige je posvečen arhitekturi in umetnosti po drugi svetovni vojni povsem na novo zgrajenega obmejnega mesta Nova Gorica, ki je leta 2018 praznovalo sedemdesetletnico obstoja. Daljše uvodno besedilo o zgodovini Goriške in nastanku Nove Gorice je napisal dolgoletni sodelavec novogoriške Raziskovalne postaje ZRC SAZU dr. Branko Marušič, doc. dr. Helena Seražin pa uvodno besedilo o umetnosti na Goriškem. Druga besedila za knjigo so prispevali skoraj vsi sodelavci Umetnostnozgodovinskega inštituta Franceta Steleta ZRC SAZU v sodelovanju s kustosi Goriškega muzeja Kromberk – Nova Gorica in sodelavcem z Oddelka za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru.

Delo je nastalo v okviru aplikativnega raziskovalnega projekta Mapiranje urbanih prostorov slovenskih mest v zgodovinskem okviru. Modernistična Nova Gorica in njeni konteksti (L6–8262), ki ga poleg Javne agencije za raziskovalno dejavnost sofinancirata Slovenska akademija znanosti in umetnosti in Mestna občina Nova Gorica in v okviru raziskovalnega programa Slovenska umetnostna identiteta v evropskem okviru (P6-0061).



Kazalo vsebine

Table of Content

 

About the Municipality of Nova Gorica

 

The Development of Nova Gorica

Branko Marušič

 

Art at Cultural Crossroads

Helena Seražin

 

Medieval Art

Gorazd Bence

 

Late Gothic Workshops of Stonemasonry in the Goriška Region

Mija Oter Gorenčič

 

Castles, Tabor Strongholds and Mansions

Helena Seražin

 

Pilgrimage Church of the Holy Mother of God on Sveta Gora

Andreja Rakovec in Tina Košak

 

Pilgrimage Church of St Mary Comforter of the Afflicted on Kostanjevica

Helena Seražin in Tina Košak

 

Gorizia Stonemasonry Workshops

Helena Seražin

 

Baroque Painting

Andreja Rakovec

 

Historicist Villas on the Outskirts of Gorizia

Franci Lazarini

 

Jožef Tominc (1790–1866)

Andreja Rakovec

 

Jewish Cemetery in Rožna Dolina

Klavdija Figelj

 

The Railway

Barbara Vodopivec

 

Cemeteries and Monuments of the First World War

Barbara Vodopivec

 

The Renovation of Sacral Architecture

Franci Lazarini

 

Art in the Goriška Region before and after the Great War

Vesna Krmelj in Andreja Rakovec

 

The Founding of Nova Gorica

Klavdija Figelj

 

The Town Hall

Katarina Mohar

 

Slovenian National Theatre and France Bevk Public Library

Klavdija Figelj

 

Church of Christ the Saviour

Klavdija Figelj

 

Residential Construction

Klavdija Figelj

 

Industrial Architectural Heritage

Klavdija Figelj

 

Public MOnuments after the Second World War

Katarina Mohar

 

Painting after the Second World War

Klavdija Figelj

 

The Goriška Museum in Kromberk

Katarina Brešan

 

Bibliography and Sources of Photographs




Redna cena
19,00 €

Spletna cena
17,10 €


Ključne besede
20. stoletje
arhitektura
Goriška
industrijska dediščina
kulturna zgodovina
likovna umetnost
Nova Gorica
novi vek
srednji vek
umetnost
zborniki




Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR