Antika za tretje tisočletje

Uredila: Brane Senegačnik, Maja Sunčič
Leto: 2004


Zbornik vsebuje petnajst razprav, ki z različnih zornih kotov osvetljujejo vprašanje, kakšno vlogo imajo antične študije v Sloveniji danes, ko tudi politično znova postajamo del Evrope, torej prostora, v katerem smo nastali kot narod z lastno kulturno identiteto. Namen zbornika je soočiti mnenja vidnih slovenskih raziskovalcev, ki se znanstveno udejstvujejo na različnih področjih, ki zadevajo antiko in srednji vek, ter jih predstaviti v njihovi skladnosti in razlikah.

Iz Uvoda »Zbornik z raznolikostjo svojih pogledov na preučevanje antike temelji na ideji predstavitve čim širšega spektra pogledov, ki si včasih celo nasprotujejo. Izbrani avtorji svoje ideje utemeljujejo v skladu z različnimi teoretskimi šolami in ideološkimi koncepti ter poskušajo pokazati, kako misliti antiko z različnih zornih kotov, saj ena sama vseobsegajoča interpretacija ne obstaja. S predstavitvijo tako uveljavljenih kot tudi mlajših slovenskih strokovnjakov za antične študije zbornik naslavljamo na znanstveno in strokovno skupnost v želji po nadaljevanju in razširitvi razprave o vlogi in bodočnosti antičnih študij na Slovenskem. Hkrati pa zbornik naslavljamo tudi na širšo javnost, kateri želimo predstaviti raznolikost najstarejše humanistične vede in pomen antike za razumevanje tako zgodovine kot tudi sedanjosti in prihodnosti intelektualne misli.«Kazalo vsebine

UVOD – Antične študije tretjega tisočletja (Maja Sunčič, Brane Senegačnik)

Svetlana SLAPŠAK: Težavna dediščina ali študij antike kot tekoče zrcalo: o lahkotnih primerjavah, avtonomnosti vede in bastardni epistemologiji

Marko MARINČIČ: Interpretacija antične poezije: meje historizma?

Brane SENEGAČNIK: Nekaj marginalij k branju antičnih literarnih umetnin

Valentin KALAN: Odkrivanje grške filozofije: Aristotelova fizika in mere filozofije

Miran ŠPELIČ: Krščanska antika

Aleš MAVER: Skušnjava pozne antike

Matej HRIBERŠEK: Slovaropisje klasičnih jezikov: dosedanji dosežki in perspektiva

Matjaž BABIČ: Razvozlava linearja B in antični študiji v 3. tisočletju

Marjeta ŠAŠEL KOS: Zlatorog in volkulja: nekaj pogledov na raziskovanje rimskega obdobja v Sloveniji in smernice za nadaljnji študij

Božidar SLAPŠAK: Antične krajine 3. tisočletja

Dubravko ŠKILJAN: Antika pred izginotjem

Nada GROŠELJ: Motiv boga Vertumna v sodobni književnosti

Vlado KOTNIK: Operna kolonizacija antike

Martin ŽUŽEK - KRES: So določeni vzorci manipulacije z antično kulturo epistemološka konstanta ne glede na čas, kulturo in institucijo?

Maja SUNČIČ: Antika za vsakdanjo uporabo: antika v sodobni popularni kulturi, komunikaciji in trženju

BIBLIOGRAFIJA

SUMMARIES

INDEKS

AVTORJI


Ključne besede
antika
zborniki
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR