Skip to main content
75 let Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU
75 years of the Karst Research Institute ZRC SAZU


Uredniški odbor: Janez Mulec, Tadej Slabe, Stanka Šebela, Nadja Zupan Hajna, Martin Knez, Jasmina Čeligoj Biščak
Leto: 2023


Krasoslovje, speleologija in spelobiologija imajo domovinsko pravico v Sloveniji zaradi pionirskih raziskav, ki so bile tu opravljene. Inštitut na Klasičnem krasu v Postojni predstavlja eno najbolj pomembnih mednarodnih raziskovalnih in študijskih krasoslovnih središč, saj interdisciplinarno povezuje raziskovanje kraškega površja, jam, voda ter biotskih značilnosti. Razumevanje krasa je izhodišče za trajnostno načrtovanje življenja na krasu in njegovo varovanje, kar je tudi vodilo do razvoja Krasoslovnega študijskega središča Unesca. Inštitut organizira vsakoletno Mednarodno krasoslovno šolo, izdaja znanstveno revijo Acta Carsologica, izvaja številne terenske meritve, v sodelovanju z Jamarsko zvezo Slovenije ureja Kataster slovenskih jam ter redno posodablja krasoslovno knjižnico. Raziskovalne izsledke zbira in ureja v okviru evropskih infrastrukturnih raziskovalnih mrež. Prehojeno preteklo pot inštituta spremljajo številni dosežki, ki se ne kažejo zgolj v znanstveni odmevnosti, ampak tudi pri reševanju praktičnih problemov s katerimi se srečujemo na krasu.Kazalo vsebine

Knjigi na pot / Preface

Pomen in poslanstvo Inštituta za raziskovanje krasa / The Importance and Mission of the Karst Research Institute

Sodelavci IZRK / Associates of the Karst Research Institute

Izbrani dosežki sodelavcev IZRK / Selected Achievements of Associates of the Karst Research Institute

Revija Acta Carsologica in zbirka Carsologica / Journal Acta Carsologica and Book Series Carsologica

Mednarodna vpetost IZRK / International Integration of the Karst Research Institute

Raziskovanje krasa v tujini / Karst Research Abroad

Neposredno uporabne študije / Directly Applicable Studies

Mednarodna krasoslovna šola / International Karstological School

Kataster slovenskih jam / Slovenian Cave Registry

Terenske raziskave / Field Research

Krasoslovni laboratorij za hidrološke, kemijske, biološke, mikrobiološke in geološke raziskave / Karstological Laboratory for Hydrological, Chemical, Biological, Microbiological and Geological Research

Knjižnica IZRK / Library of the Karst Research Institute

Razvoj raziskovalne infrastrukture / Development of Research Infrastructure

Širimo znanje o krasu / Disseminating Knowledge of Karst

Študij krasoslovja / Karstology Studies

Stavba IZRK z avstro-ogrsko nivelmansko točko / The Building of the Karst Research Institute with the Austro-Hungarian Levelling Point

Viri in literatura / Sources and Literature
Redna cena
19,00 €


Ključne besede
jubilejni zborniki
kras (geologija)
krasoslovje
Znanstvenoraziskovalni center SAZU
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR