Skip to main content
Zgodbe in pričevanja. Slovenci na Švedskem.


Author: Marina Lukšič Hacin
Year: 2001Table of content

STOCKHOLM

ZGODBA ARHIVSKEGA GRADIVA O SLOVENSKEM DRUŠTVU V STOCKHOLMU

GÖTEBORG

ZGODBA ARHIVSKEGA GRADIVA O SLOVENSKEM DRUŠTVU V GÖTEBORGU

LANDSKRONA

ZGODBA ARHIVSKEGA GRADIVA O SLOVENSKEM DRUŠTVU V LANDSKRONI

Slovenski kulturni klub Triglav

Kulturno društvo Slovenija

Slovensko kulturno društvo Lipa

NAZAJ V STOCKHOLM

ZGODBA O SLOVENCIH NA ŠVEDSKEM

ORGANIZIRANA DEJAVNOST

Ustanavljanje slovenskih kulturnih društev na Švedskem

Koordinacijski odbor slovenskih kulturnih društev na Švedskem in Slovenska zveza na Švedskem

Slovenski kulturni festivali oziroma slovenska kulturna srečanja

Dopolnilna šola slovenskega jezika

Naš glas – časopis slovenskih društev na Švedskem

Slovenske radijske in televizijske oddaje Slovenska katoliška misija na Švedskem

VSAKDANJE ŽIVLJENJE POSAMEZNIKA

Resocializacija in samoopredeljevanje Slovencev na Švedskem v odnosu do etničnega porekla

MASS EMIGRATION FROM THE SLOVENE ETHNIC AREA WITH EMPHASIS ON THE SITUATION OF SLOVENES IN SWEDEN

Emigration from the Slovene ethnic area

Migration conditions in Western Europe after the Second World War

Slovenes in Sweden

ONE-DIMENSIONAL CONCEPTION OF NATIONAL IDENTITY VERSUS HETEROGENEITY OF ETHNIC IDENTITY AMONG EMIGRANTS

SEZNAM

INTERVJUJEV

Alja Öfors

Adi Golčman

Rada Pišler

Boris Šavs

Viktor Škrinjar

Zvone Podvinski

Marija Perovič

Marija Draksler

Ivanka Melihen

Erika Jakobson

Milojka Gorjup

Slavko Gvardijančič

Janez Slabanja

Oton Turnšek

Štefka Bergh

Avguština Budja

Olga Budja

Gabrijela Karlin

Leopold Karlin

Simon Karlin

Violeta Muršak

Zdravko Muršak

Renata Štefanič

Roman VrtovecMore ...

Bernard Nežmah: Zbirka intervjujev, dnevniških zapisov in avtoričinih premišljevanj iz leta 1995; Mladina 14/2001 (10.4.2001)price


Keywords
cultural identity
cultural societies
emigrant societies
everyday life
interviews
Slovenes
Slovenian emigrants
Sweden
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR