Železnodobno gradišče Cvinger nad Virom pri Stični. Stratigrafija in tipološko-kronološka analiza naselbinske keramike

Author: Lucija Grahek
Publishing House: Založba ZRC
Year: 2013


Here presented book is in Slovenian only, while the printed version, Stična. Železnodobna naselbinska keramika / Iron Age Settlement Pottery, is a bilingual publication.Table of content

 • 1. Uvod
 • 2. Stratigrafija najdbnih kompleksov
  • 2.1 Sonde na obodu naselja
  • 2.2 Sonde v notranjosti naselja
 • 3. Keramične najdbe iz naselja v Stični
  • 3.1 Splošen oris
  • 3.2 Ohranjenost najdb
  • 3.3 Način izdelave in tehnološke značilnosti keramike
  • 3.4 Tipološka razvrstitev keramike
  • 3.5 Analiza okrasa
  • 3.6 Kronološka podoba Stične z vidika naselbinske keramike
 • 4. Primerjava keramike iz Stične z drugimi naselji dolenjske skupine
 • 5. Sklep
 • 5.1 Summary
 • 6. Seznami
  • 6.1 Seznam slik
  • 6.2 Literatura
 • 7. Katalog
 • 8. Table
 • 9. Dodatek (podatkovna baza keramike)Keywords
archaeological finds
archaeological sites
ceramics
e-books
Iron Age
Slovenia
Vir pri Stični
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR