Zakaj ZDA nimajo ministrstva za kulturo. Od agrikulture do kulturne industrije, od mesta Rim do ameriške civilizacije

Author: Blaž Kosovel
Year: 2022


In this book, which presents a systematic history of the concepts of culture and civilization from their first mentions until the 20th century, author Blaž Kosovel, Ph.D., discusses why culture did not play the same significant role in the nation-building process in the United States as it did in Europe. In fact, unlike the European creation of national culture, the process of creating the nation was very different in the United States. In the New World, the concept of a nation was formulated not as a people with a common past but as a people with a common future. The American nation was founded on a creed—the belief in the existence of a set of universal truths embodied in the functioning of its political institutions that allow economic freedom and the sanctity of private property. When the second enlargement of the American nation began in the early 20th century, to transform the growing population of heterogeneous immigrant workers in the newly industrialized country into the American nation, the cultural sphere was introduced to establish a consumer society and culture industry. Despite all the geopolitical changes that have taken place in the last decades, and although the United States has never had an institutional place of high culture or as in European countries, a Ministry of Culture, its culture industry and consumer culture still hegemonically rule the world.Table of content

Uvod

Prvi del: RIM: CULTURA, CIVIS IN RELIGIO
1. Agricultura
2. Civitas Romana in prvenstvo privatne lastnine
3. Nebeški Rim: Civitas Dei in krščansko kultiviranje duše
4. Severni Rim: Karel Veliki in nastanek Zahoda

Drugi del: EVROPA: MODERNA DRŽAVA, CIVILIZACIJA IN KULTURA
1. Od courtoisie do civilité – od viteza do dvorjana
2. Nastanek družbe kot nacionalne ekonomije
3. Vrtnarji: izobraževanje in ideologija
            Nastop kulture
4. Die Kultur
            Herderjeva »kulturna revolucija«
            Iznajdba ljudske kulture
            Kultur vs. civilisation: spopad dveh pojmov
            Kultiviranje: Bildung in univerza
5. Angleška posebnost: skupščine svobodnjakov in iznajdba kapitalizma

Tretji del: ZDA: NOVA CIVILIZACIJA
1. Drugačna pot ZDA
2. Ideja novega: pomen Kolumba in njegovega popotovanja
            Zadnja križarska vojna in limpieza de sangre
3. Dežela priložnosti
            Delo in prilaščanje
                        Prva kolonija
4. Oblikovanje bele rase kot oblika kontrole revnih belcev
            »razen kot kazen za zločin«
            Velika migracija in getoizacija
                        Današnji Jim Crow in vojna proti drogam
                        One-drop rule
            Od belih do nebelih Evropejcev
                        Irci postanejo beli
                        Rasa kot objektivni znanstveni koncept in evgenika
5. Uspeh pri demokratičnem ljudstvu
            Mesto na hribu, upanje in uspeh
                        Opravek v divjini
            Mestne skupščine in demokratično ljudstvo
6. Afirmacija svobode kot privatne lastnine
            Deklaracija neodvisnosti in ustava
            Razlika med ameriško in francosko revolucijo
            Ameriški kredo – prepričanje kot temelj nacionalnosti
7. Osvajanje Zahoda: širitev ZDA s kontinentalno kolonizacijo
8. Izum korporacije kot osebe
            Sodobni management – učinkovitost kot osnova delovanja
9. Svet kot laboratorij: progresivna doba in managiranje družbe
            Oblikovanje potrošništva in kulturne industrije

Zaključek

Summary: Why the United States Has Never Had a Department of Culture
Bibliografija
Stvarno in imensko kazaloMore ...

Goran Dekleva: Kaj je to kultura?; Prvi program Radia Slovenija, kulturni fokus, 22. 7. 2022

Levica Istra was live, predstavitev v Kopru, 29. 6. 2029

Ervin Hladnik Milharčič: Blaž Kosovel, Razpotja, Zakaj ZDA nimajo ministrstva za kulturo; Dnevnik - Dnevnikov objektiv, 18. 6. 2022

Stefano Lusa: Cultura europea e Pop americano; MMC RTV Slovenija, 15. 6. 2022

Blaž Mazi: Zakaj ZDA nimajo ministrstva za kulturo; Radio ARS, ARS Humana, 11. 6. 2022Regular price
24.00 €

Online price
24.00 €


Keywords
civilization
culture
Europe
national state
philosophy of culture
society
USA
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR