Title:
Socialna zgodovina družine
Author:
Other authors:
translated by Seta Knop
afterword by Majda Černič Istenič
Year:
Keywords:
Language(s):

Publishing House

Studia humanitatis – Zavod za založniško dejavnost

Publisher

Založba ZRC

ISBN

961-6262-05-X

Specifications

paperback • 13,4 × 19,5 cm • 384 pages

Price

sold out