Slovar novejšega besedja slovenskega jezika [prvi natis]

Edited by: Aleksandra Bizjak Končar, Marko Snoj
Year: 2012


Slovar novejšega besedja slovenskega jezika ('Dictionary of New Words of the Slovenian Language') represents a basic new lexical supplement to the Slovar slovenskega knjižnega jezika (Dictionary of Standard Slovenian). It contains 6399 new words and phrases that appeared in Slovenian or gained ground after 1991 as well as new meanings of previously standardised lexis. Two important new features of the book are corpus-driven analysis of new words that are in actual language use and etymological explanations of the included words.More ...

Odmevi (slovar predstavila Aleksandra Bizjak Končar, voditelj Igor E. Bergant); RTV Slovenija (21.2.2013), http://tvslo.si/predvajaj/odmevi/ava2.159309552

Marjan Bunič: Mednarodni dan maternega jezika; Radio Ognjišče (21.2.2013), http://radio.ognjisce.si/sl/139/utrip/10022/

Agata Tomažič: Novo pri nas: čivava in balerinke; Pogledi 4/4 (27.2.2013), http://www.pogledi.si/knjiga/novo-pri-nas-civava-balerinke .

Marko Snoj: Slovenec rad poseže po pravopisu, ko mu zmanjka orožja (novinarka Eva Košak:); Multimedijski portal RTV Slovenija (27. 2. 2013), http://www.rtvslo.si/kultura/knjige/marko-snoj-slovenec-rad-poseze-po-pravop isu-ko-mu-zmanjka-orozja/303288

Dr. Marko Snoj: "Danes stare mame govorijo ful!" (intervju je pripravil Marjan Horvat); Mladina 9 (1.3.2013), http://www.mladina.si/120969/dr-marko-snoj-danes-stare-mame-govorijo-ful

Bernard Nežmah: Ur. Aleksandra Bizjak Končar in Marko Snoj: Slovar novejšega besedja slovenskega jezika; Mladina 9 (1.3.2013), http://www.mladina.si/120951/ur-aleksandra-bizjak-koncar-in-marko-snoj-slovar-novejsega-besedja-slovenskega-jezika

Jasna Potočnik: Jezikovni pogovori; Program ARS (5.3.2013), http://www.rtvslo.si/podcasts/jezikovni_pogovori.xml

Jezikovno ogledalo: Slovar novejšega besedja je po skoraj četrt stoletja prvo dopolnilo Slovarju slovenskega knjižnega jezika (intervju z Markom Snojem je pripravila Ksenja Hočevar); Družina 62/10 (10.3.2013).

Janez Dular: Slovar novejšega besedja; Priloga tednika Družina: Slovenski čas 35 (marec 2013).

Prof. dr. Marko Snoj: sourednik Slovarja novejšega besedja slovenskega jezika (intervju je pripravila Sandra Krkoč); Dnevnik (22.3.2013), http://www.dnevnik.si/ljudje/prof-dr-marko-snoj

Grega Kališnik: Biseksualka, krišnovec, all inclusive; NeDelo 19/12 (24.3.2013); http://www.delo.si/arhiv/biseksualka-krisnovec-all-inclusive.html

Barbara Gavez Volčjak: Kaj imata skupnega depresivec in rolar?; Večer 69/70 (25.3.2013).

Peter Kolšek: Odgovorimo prav na vsako vprašanje in teh je vse več. Pogovor z dr. Markom Snojem, predstojnikom Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU; Književni listi, Delo 55/71 (26.3.2013); http://www.delo.si/kultura/knjizevni-listi/marko-snoj-odgovorimo-prav-na-vsako-vprasanje-in-teh-je-vse-vec.html

Miha Naglič: Slovar novejšega besedja; Razgledi, Gorenjski glas (12. 4. 2013)

 

 

 

 

 

 price
sold out


Keywords
dictionaries
Slovene language
standard language
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR