Slog in tehnika srednjeveškega stenskega slikarstva na Slovenskem

Author: Anabelle Križnar
Year: 2006Table of content

1. UVOD

2. TEHNIKE SREDNJEVEŠKIH STENSKIH POSLIKAV
1. Nosilec
2. Omet
3. Apneni belež
4. Slikarska podloga/Grundiranje
5. Vreznine
6. Vtiski/Punciranje
7. Pripravljalne risbe
     a) Sinopija/podrisba na hrapavcu
     b) Predrisba/podrisba na glajencu
     c) Karton
     d) Spolvero/pavza
     e) Vreznine
     f) Mreža/kvadriranje
     g) Prozoren papir
8. Podslikava
9. Izbor pigmentov in nanosi barv
10. Veziva
11. Dodatki
12. Šablone
13. Glajenje

3. PIGMENTI V SREDNJEVEŠKEM STENSKEM SLIKARSTVU
1. Naravni anorganski pigmenti
     a) Bela
          Gašeno apno
          Bianco sangiovanni
     b) Rumena
          Rumeni oker
          Naravna sienska zemlja
     c) Rdeča
          Žgani rumeni oker
          Naravni rdeči oker
          Žgana sienska zemlja
          Cinober
          Hematit
     d) Vijolična
          Caput mortum
     e) Modra
          Azurit
          Ultramarin
     f) Zelena
          Zelena zemlja
          Malahit
     g) Rjava
          Naravna umbra
          Žgana zelena zemlja
          Žgana sienska zemlja
          Caput mortum
     h) Črna
          Mineralne črne
2. Naravni organski pigmenti
     a) Črna barvila iz saj
     b) Rastlinska črna barvila
     c) Živalska črna barvila
3. Umetni anorganski pigmenti
     a) Bela
          Svinčeva bela
     b) Rumena
          Svinčeva rumena, glajenka
          Svinčevo-kositrno rumena
     c) Rdeča
          Svinčeva rdeča, minij
     d) Modra
          Smalta

4. STENSKO SLIKARSTVO V ITALIJI IN SEVERNO OD ALP – OSNOVNE RAZLIKE V TEHNIČNI IZVEDBI

5. TEHNIKA SREDNJEVEŠKEGA STENSKEGA SLIKARSTVA NA SLOVENSKEM OD KONCA 13. DO KONCA 15. STOLETJA PO POSAMEZNIH SKUPINAH SPOMENIKOV
1. Najstarejše gotske poslikave
2. Izzven visokogotskega linearnega sloga in hibridni slog
3. Češko obarvani slog
4. Goriške delavnice
5. Mojster bohinjskega prezbiterija in suško-bodeško-prileška skupina
6. Vpliv Južne Tirolske
7. Vpliv koroške umetnosti
8. Mojster Bolfgang, Maški mojster
9. Primorska

6. NARAVOSLOVNO-TEHNOLOŠKE METODE RAZISKOVANJA SESTAVNIH ELEMENTOV STENSKIH POSLIKAV
1. Nedestruktivne/splošne metode analize
     a) Vidna svetloba, fotografija
     b) Infrardeča fotografija
     c) Infrardeča reflektografija
     d) Ultravijolična fotografija
     e) Ultravijolična fluorescenca
     f) Radiografija
2. Destruktivne/točkovne metode analize
     a) Odvzem vzorcev
     b) Stratigrafije in tanke ploščice
     c) Mikrokemične in histokemične metode
     d) Infrardeča spektroskopija
     e) Kromatografija
     f) Vrstična elektronska mikroskopija z energijsko disperzijsko analizo rentgenskih žarkov (SEM-EDX)
     g) Difrakcija rentgenskih žarkov (XRD)
     h) Fluorescenca rentgenskih žarkov (XRF) in fluorescenca rentgenskih žarkov z disperzijo energij (EDXRF)

7. SKLEP

KATALOG

8. SEZNAM IZBRANIH SPOMENIKOV PO SKUPINAH

9. UVOD V KATALOG
1. Bodešče, p. c. sv. Lenarta
2. Bodovlje, p. c. sv. Petra
3. Brdinje pri Kotljah (Vrhe pri Slovenj Gradcu), p. c. sv. Neže
4. Breg pri Preddvoru, p. c. sv. Lenarta
5. Cerkvenjak, ž. c. sv. Antona Puščavnika
6. Crngrob, p. c. Marijinega oznanjenj
Regular price
17.50 €

Online price
15.80 €


Keywords
frescoes
Middle Ages
Slovenia
technology
wall painting
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR