Title:
Slog in tehnika srednjeveškega stenskega slikarstva na Slovenskem
Author:
Year:
Keywords:
Language(s):
Table of content

1. UVOD

2. TEHNIKE SREDNJEVEŠKIH STENSKIH POSLIKAV

1. Nosilec

2. Omet

3. Apneni belež

4. Slikarska podloga/Grundiranje

5. Vreznine

6. Vtiski/Punciranje

7. Pripravljalne risbe

a) Sinopija/podrisba na hrapavcu

b) Predrisba/podrisba na glajencu

c) Karton

d) Spolvero/pavza

e) Vreznine

f) Mreža/kvadriranje

g) Prozoren papir

8. Podslikava

9. Izbor pigmentov in nanosi barv

10. Veziva

11. Dodatki

12. Šablone

13. Glajenje

3. PIGMENTI V SREDNJEVEŠKEM STENSKEM SLIKARSTVU

1. Naravni anorganski pigmenti

a) Bela

Gašeno apno

Bianco sangiovanni

b) Rumena

Rumeni oker

Naravna sienska zemlja

c) Rdeča

Žgani rumeni oker

Naravni rdeči oker

Žgana sienska zemlja

Cinober

Hematit

d) Vijolična

Caput mortum

e) Modra

Azurit

Ultramarin

f) Zelena

Zelena zemlja

Malahit

g) Rjava

Naravna umbra

Žgana zelena zemlja

Žgana sienska zemlja

Caput mortum

h) Črna

Mineralne črne

2. Naravni organski pigmenti

a) Črna barvila iz saj

b) Rastlinska črna barvila

c) Živalska črna barvila

3. Umetni anorganski pigmenti

a) Bela

Svinčeva bela

b) Rumena

Svinčeva rumena, glajenka

Svinčevo-kositrno rumena

c) Rdeča

Svinčeva rdeča, minij

d) Modra

Smalta

4. STENSKO SLIKARSTVO V ITALIJI IN SEVERNO OD ALP – OSNOVNE RAZLIKE V TEHNIČNI IZVEDBI

5. TEHNIKA SREDNJEVEŠKEGA STENSKEGA SLIKARSTVA NA SLOVENSKEM OD KONCA 13. DO KONCA 15. STOLETJA PO POSAMEZNIH SKUPINAH SPOMENIKOV

1. Najstarejše gotske poslikave

2. Izzven visokogotskega linearnega sloga in hibridni slog

3. Češko obarvani slog

4. Goriške delavnice

5. Mojster bohinjskega prezbiterija in suško-bodeško-prileška skupina

6. Vpliv Južne Tirolske

7. Vpliv koroške umetnosti

8. Mojster Bolfgang, Maški mojster

9. Primorska

6. NARAVOSLOVNO-TEHNOLOŠKE METODE RAZISKOVANJA SESTAVNIH ELEMENTOV STENSKIH POSLIKAV

1. Nedestruktivne/splošne metode analize

a) Vidna svetloba, fotografija

b) Infrardeča fotografija

c) Infrardeča reflektografija

d) Ultravijolična fotografija

e) Ultravijolična fluorescenca

f) Radiografija

2. Destruktivne/točkovne metode analize

a) Odvzem vzorcev

b) Stratigrafije in tanke ploščice

c) Mikrokemične in histokemične metode

d) Infrardeča spektroskopija

e) Kromatografija

f) Vrstična elektronska mikroskopija z energijsko disperzijsko analizo rentgenskih žarkov (SEM-EDX)

g) Difrakcija rentgenskih žarkov (XRD)

h) Fluorescenca rentgenskih žarkov (XRF) in fluorescenca rentgenskih žarkov z disperzijo energij (EDXRF)

7. SKLEP

KATALOG

8. SEZNAM IZBRANIH SPOMENIKOV PO SKUPINAH

9. UVOD V KATALOG

1. Bodešče, p. c. sv. Lenarta

2. Bodovlje, p. c. sv. Petra

3. Brdinje pri Kotljah (Vrhe pri Slovenj Gradcu), p. c. sv. Neže

4. Breg pri Preddvoru, p. c. sv. Lenarta

5. Cerkvenjak, ž. c. sv. Antona Puščavnika

6. Crngrob, p. c. Marijinega oznanjenj

Publishing Houses

Založba ZRC • Filozofska fakulteta UL

Publisher

Založba ZRC

Co-publisher

Filozofska fakulteta UL

ISBN

961-6568-23-X

Specifications

paperback • 17 × 24 cm • 360 pages • 58 colour inserts

Price

17,50 EUR (Regular)
15,00 EUR (Club)