Pesnjenje v vojaški suknji in proti njej 1515–1918. Monografija z antologijo vojaških pesmi

Author: Marija Stanonik
Publishing House: Založba ZRC
Year: 2020


The historical timeframe of the present monograph ('Five Centuries of Writing Poetry in a Military Uniform and Against it 1515-1918')begins at around 1500, the period in which most of the Slovenian ethnic territory was taken over by the Habsburgs and ends with the defeat of Austro-Hungary during the First World War between 1914–1918. This stretch of time is particularly marked by the first printed lines of the Slovenian rebel poem written during the pan-Slovenian peasant uprising of 1515, which is even older than Trubar's Abecedary and Catechism (1550), and the poem depicting the tragic Judenburg mutiny of 1917 for which the leader of the revolt, Anton Hafner, paid with his life.

While the introductory chapter outlines wartime poetry of the first five centuries, the monograph focuses on a five-year period of the First World War, starting with poems and illustrations of the military drills taking place between 1911 and 1914 in Klagenfurt. Their author, Jernej Petkovšek, was sent to the front in Galicia immediately after the drills, where he tragically lost his life only two months into the war.

Vid Ambrožič spent seven years in military uniform, first as a conscript and later as a soldier, and described his life on the front in approximately 270 poems. From 1917 onwards his poems are permeated with motifs of hunger, which stalked not only the Austro-Hungarian armies but also the Emperor. The final touch is a poem documenting 133 days of the siege of Przemyśl, one of the First World War's longest battles between Austria-Hungary and Russia, which was obtained with the help of the current authors of the collection of Slovenian folk tales Glasovi (“Voices”).

Official statistics reveal around 70 different authors linked to 1000 poems from battlegrounds such as, in alphabetical order: Doberdò del Lago, the Isonzo Front, which took place in southern and eastern Europe, in alphabetical order: Albania, Austria (the Tyrol Front), the Czech Republic, Hungary, Italy, Poland, Romania, Russia, Serbia and Slovakia.

While the very beginning of the monograph commemorates the end of the First World War, its ending marks the centenary of the violent torching of the National Hall in Trieste, the establishment of the controversial Rapallo border which, for two centuries, divided the Slovenian ethnic territory, and the disastrous Carinthian plebiscite.

The most substantial gain of the period was the Slovene March, nowadays known as the Prekmurje region, joining the former Yugoslavia or, rather, present-day Slovenia.Table of content

UVOD

I. PET STOLETIJ PESNJENJA V VOJAŠKI SUKNJI IN PROTI NJEJ (1515–1914)
1. Fragment pesmi iz slovenskega kmečkega upora 1515
2. Pesmi o bojih s Turki
3. Pesmi J. Damascena Deva ljubljanskim žovnirjem
4. Brambovske pesmi
5. Ogorčene pesmi zoper Francoze
6. Slovenske vojaške pesmi o soldatih v avstro-ogrski vojski
7. Beneška pesem o navdušenju nad Italijo in druga o še večjem razočaranju nad njo
8. Pesem o sudatih meksikajnarjih
9. Dve kronikalni pesmi po avstrijski zasedbi Bosne leta 1875
10. Slovenski vojak v avstro-ogrski vojašnici v Celovcu 1911–1914
     a) Jernej Petkovšek, Petnajst pesmi
     b) Iz kasarn na ulice zaradi socialnih in narodnostnih trenj

II. PET LET PESNJENJA MED PRVO SVETOVNO VOJNO 1914–1918
1. Avtorska statistika
     a) Izpisana imena in priimki
     b) Okrajšana imena
     c) Dva z dodanima psevdonimoma
     č) Nerazrešeni psevdonimi
     d) Neznano število neznanih avtorjev
     e) Po dva avtorja
     f) Po več avtorjev s prepoznanim nosilcem
     g) Skupinska besedila z znanimi imeni
     h) Kratice
     i) Kratice z dvema avtorjema / avtoricama
     j) Izpisana ženska imena
     k) Pomanjkljiva ženska imena
     l) Neznana ženska imena s prepoznano krajevno provenienco
2. Geografsko obzorje ̴ pesemska topografija
     a) Vojna napoved
     b) Domovina
     c) Vojna bojišča
          Srbija
          Romunija
          Albanija
          Galicija
          Karpati
          Tirolska fronta
          Soška fronta
          Doberdob
          Druga italijanska bojišča
          Jadransko morje
     č) Jugoslavija
     d) Pridobitev Slovenske krajine ̴ Prekmurja
3. Kronološki vidik (1914–1918)
     a) Vojno leto 1914
     b) Vojno leto 1915
     c) Vojno leto 1916
          Vojaščina
          Dekleta
          Prazniki
          Domovina
     č) Vojno leto 1917
          Vojaščina
          Lakota
          Dekleta
          Domovina
          Prazniki
d) Vojno leto 1918
          Prazniki
          Politika
          Dekleta
4. Vojaki brez orožja
     a) Nezanesljivi
     b) Ranjenci
     c) Ujetniki
     č) Jetniki
     d) Uporniki
          Judenburg
          Codroipo
5. Zaledje
     a) Avtorice
     b) Zvonovi
6. Pesnjenje na položajih
     a) Domoljub: »Urednikov predalček«
     b) Andrej Dobnikar: »Meni srce tako govori!«
     c) Anton Lah: »Namenil sem se pesem pisat«
     č) Vid Ambrožič: »Te skromne cvetke so doma od tam, kjer vojska, smrt divjá«
     d) Ivan Gruden: »Pesmi so mi za spomin«
     e) Cvetko Golar: »In tako je nastala moja pesem...«
     f) Andrej Čebokli: »Da bi čital in mislil in pisal, je izključeno – ker nam trgajo možgane«
     g) Albin Mlakar: »... saj menda ni pri zdravi pameti, kdor opeva luno«
7. Estetska razsežnost
     a) Medbesedilnost
          Sveto pismo
          Cerkvene pesmi
          Slovstvena folklora
          Slovensko pesništvo
          Revolucionarne pesmi
     b) Žanrski sistem
          Reprezentativni žanri s prevlado dramatske zvrstnosti
          Publicistični žanri s prevlado epske zvrstnosti
          Izbrana motivika s prevlado lirske zvrstnosti
     c) Poetika
          Jezik
          Ubeseditev
          Slogovna sredstva
          Metrika
          Kompozicija
8. Portretni obrisi ne/znanih avtorjev
     a) Janko Glazer
     b) Alojzij Res
     c) Franc Sušnik-Radimirov
     č) Franc Valenčič
     d) Francè Zbašnik
     e) Silvin Sardenko
     f) Alojz Gradnik
     g) Josip Stritar
9. Dve pesniški antologiji v vojaški službi
     a) Dr. Rudolf von Andrejka, Slovenische Kriegs-und Soldaten-lieder, 1916
     b) Dr. Josip Joža Lovrenčič, Brstje iz vrta slovenskega pesništva, 1918

III. PORAZEN KONEC (1918–1921)

SKLEP
SUMMARY
Five Centuries and five Years of Writing Poetry in a Military Uniform and against it (1515–1918)
 More ...

Miha Naglič: Pesnjenje v vojaški suknji; Gorenjski glas, 29.12.2020

Posnetek predstavitve na novinarski konferenci Založbe ZRC:Price (Regular)
28.00 €

Price (Club)
22.00 €
More about the price


Keywords
anthologies
literary themes
literary motives
Slovenian poetry
military songs
war
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR