Title:
Names from the Past in Postojnska jama (Postojna cave)
Author:
Year:
Keywords:
Language(s):
Description

Ljudje so mnogo predelov v jamah poimenovali po stvareh, na katere so jih posamezne jamske oblike spominjale: narava (živali, rastline, padavine…), zgradbe (cerkev, stolp…), osebe (svetniki, junaki…) ter mnogo drugega. Tako je bilo skozi stoletja v jamskem sistemu Postojnske jame poimenovanih njenih 370 posameznih delov. Osrednji del knjige Names from the past in Postojnska jama (Imena iz preteklosti v Postojnski jami) sestavlja seznam vseh imen (največkrat so ohranjena v treh ali več jezikih) skupaj z lokacijami in obdobjem, ko je bilo ime v uporabi. Avtor se je pri delu naslanjal na originalne vire (jamske načrte, vodnike, zapiske popotnikov, neobjavljene arhivske vire in upodobitve): več kot polovica je nastalih pred letom 1900. Avtor tudi pojasnjuje razloge, zakaj so se imena spreminjala, nekatera pa celo izginila.

Very many of the place names in the caves derive from natural, architectural and other familiar objects such as animals, birds, plants, rain, parts of churches, curtains and human anatomy. Other are pure descriptive. Some result from likeness to specific places. Then there are people (saints, emperors, heros, and explorers).

370 individual places in the Postojnska jama cave system have been given names over the centuries, usually in three or more languages. The tabulated list forming the main body of this book lists all these names, together with locations and the period for which each name is known to have been used, derived from examination of original sources – cave plans, guidebooks, travellers’ records, unpublished archives and contemporary pictures. More than half the sources are from before 1900. Often the names have changed; sometimes they have ceased to be used at all. The total number of names now current is much less than of old. Reasons for these changes are discussed and a comprehensive index allows places to be identified from every one of their names.

More ...

Pino Guidi: I nomi nelle Grotte di Postumia; Progressione 53, Trieste (2006)

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

961-6568-78-7

Specifications

paperback • 20 × 27 cm • 151 pages

Price

not for sale