Skip to main content
»Na drugi strani«. Odbor staršev za varstvo in vrnitev slovenskih vojakov ob slovenski osamosvojitvi leta 1991.


Author: Boris M. Gombač
Year: 2005Table of content

KRATICE

UVOD

POJASNILO O VIRIH

I. GLOBALNA KRIZA OSEMDESETIH LET

Svet

Vzhodni blok

Italija

Avstrija

Vatikan in slovenska cerkev

Kriza socializma v Jugoslaviji

Slovenska družbena gibanja

Revija 2000 in 57. številka Nove revije

Jugoslavija, zadnji otok socializma?

Zvezni ustavni amandmaji

Amandmaji k slovenski ustavi

Sestopanje partije z oblasti

Večstrankarstvo

Aktualizacija vojaškega vprašanja

Volitve 1990

Bitka za evidence

Septembrska generacija gre v vojsko

Plebiscit

Tik pred vojaškim udarom

Zdaj gre zares

Skrb za vojake narašča

Split

II. ODBOR STARŠEV ZA VARSTVO IN VRNITEV SLOVENSKIH VOJAKOV

Zaostrovanje

Civilna družba se prebuja

Kersnikova 4 v Ljubljani, sedež Odbora staršev

Cankarjev dom

Pot v Zagreb na komando V. armadnega območja

Korenček in palica

Zaostrovanje se seli v Slovenijo

Dramatični mariborski vikend (23.–27. 5. 1991)

Odbor ne sprejema logike obrambe vojaške časti

Tanki nimajo duše

11. junij 1991

Odbor staršev je sam

Večer s Stjepanom Mesićem

Srečanje z Antejem Markovićem

Zaostrovanje v pričakovanju 25. 6. 1991

Zborovanje v Slovenski matici

Odpoklic ali sporazumni odpust slovenskih vojakov iz JLA

III. VOJNA ZA SLOVENIJO

Razglasitev samostojnosti

Naš čas šele prihaja

Srbski starši v Ljubljani

Bitka za vsakega slovenskega vojaka

Odbor staršev je človekoljubna in ne obveščevalna organizacija

Velike politike ne zanimajo mali problemi

Pričevanja

A Pričevanje generalmajorja Cirila Zabreta: »Ko odpove vojaška logika, si lahko le svoboden strelec«

B Pričevanje Janeza Kogovška

C Boštjanovo pričevanje

Č Vidmarjevo pričevanje

D Borutovo pričevanje

E Izkušnja Iztoka Gorenca

F Pričevanje Ljubljančana Jožeta

G Pričevanje Jureta Kerna iz Komende

H Pričevanje Velenjčana Blaža

I Pričevanje Tomaža Zrima iz Logatca

J Pričevanje Novomeščana Marka Praznika

K Pričevanje Novomeščana Boruta

L Pričevanje podčastnika letalskega tehnika Marjana

M Pričevanje Boštjana Koviča

N Pričevanje Darjana Severja

O Pričevanje Primoža Kuhariča

P Tragična smrt Tonija Mrlaka

Odbor ne bo nehal, dokler ne bo zadnji…

Politika je spet zaspala

Ponovno zaostrovanje

Vojaki se vračajo

Nevidna hrvaško-srbska fronta

Vračanje se končuje, ostajajo posamezniki

Konec zgodbe

IV. PRILOGE

V. RECENZENTSKI MNENJI O KNJIGI
price


Keywords
history
independence
JNA
Slovenes
Slovenia
soldiers
war
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR