Mediteranski miti od antike do 18. stoletja
Mediterranean Myths from Classical Antiquity to the Eighteenth Century


Edited by: Metoda Kokole, Marjeta Šašel Kos, Barbara Murovec, Michael Talbot
Year: 2006


Proceedings of the interdisciplinary seminary held at the Italian Cultural Institute in Ljubljana in 2004. It includes the articles of the following contributors: Maria Cecilia d'Ercole, Dinko Fabris, Stanko Kokole, Gabrielle Kremer, Irena Lazar, Marko Marinčič, Andreja Maver, Barbara Murovec, Giovanna Perini, Renato Raffaelli, Hendrik Schulze, Michael Talbot.Table of content

Metoda Kokole, Preface / Predgovor

For the Introduction / Namesto uvoda

MARJETA ŠAŠEL KOS, A Few Remarks Concerning the archaiologia of Nauportus and Emona: The Argonauts / Argonavti: mitična preteklost Navporta in Emone

Classical Mythology / Antični miti

MARIA CECILIA D’ERCOLE, Back from Troy: Diomedes and Other Heroes in the Ancient Mediterranean / Nazaj iz Troje: Diomed in drugi heroji staroveškega Mediterana

GABRIELLE KREMER, Mythologie und Grabarchitektur am Beispiel der römerzeitlichen Grabbauten in Noricum und Pannonien / Mitologija in nagrobna arhitektura na primeru rimskih nagrobnih spomenikov v Noriku in Panoniji

Archaeology / Arheologija

IRENA LAZAR, The Roman Necropolis in Šempeter: The History of Research / Rimska nekropola v Šempetru: zgodovina raziskav

ANDREJA MAVER, The Arcade Tomb of Šempeter in Savinjska dolina, Slovenia / Arkadna grobnica iz Šempetra v Savinjski dolini

Classical Mythology in Literature and in Music Theatre of the 17th and 18th Centuries / Klasična mitologija v literaturi in glasbenem gledališču 17. in 18. stoletja

MARKO MARINČIČ, The Poetics of the Argonaut Voyage: Shamanism, Sorcery and Art / Poetika argonavtske odprave: šamanstvo, čarovništvo in umetnost

RENATO RAFFAELLI, Da Ipsipile a Zelmira / Od Hipsipile do Zelmire

HENDRIK SCHULZE, Dramaturgical Setting, Representation of Characters and the Mythological Basis in Giacinto Andrea Cicognini’s and Francesco Cavalli’s Giasone / Dramaturgija, predstavitev značajev in mitološka osnova za opero Jazon Giacinta Andree Cicogninija in Francesca Cavallija

MICHAEL TALBOT, Mythology in the Service of Eulogy: The Serenata Andromeda liberata (1726) / Mitologija v službi evlogije: serenata Andromeda liberata (1726)

DINKO FABRIS, Partenope da sirena a regina: il mito musicale di Napoli / Partenopa od sirene do kraljice: glasbeni mit o Neaplju

Perception and Reception of the Myth of the Argonauts in the Visual Arts / Razumevanje in sprejemanje mita o argonavtih v upodabljajočih umetnostih

GIOVANNA PERINI, Il fregio con le storie di Giasone dipinto dai Carracci a Palazzo Fava, Bologna / Niz prizorov slikarjev Carracci iz Jazonove zgodbe v bolonjskem Palazzo Fava

STANKO KOKOLE, Some Seventeenth- and Eighteenth-Century Appropriations and Adaptations of the Myth of the Argonauts in Ljubljana: From Texts to Images / Nekaj ljubljanskih priredb in preobrazb zgodbe o argonavtih v 17. in 18. stoletju: od besed k podobam

BARBARA MUROVEC, Graphische Darstellungen der Geschichte Jasons im Lichte der Herausgeber- und Sammeltätigkeit Johann Weichard Valvasors / Grafične upodobitve zgodbe o Jazonu v luči izdajateljskega in zbirateljskega delovanja Janeza Vajkarda Valvasorja

Index / Imensko kazalo

Authors / Avtorji

Abstracts / Izvlečki
Regular price
13.90 €

Online price
12.50 €


Keywords
antique myths
antiquity
archaelogy
Argonauts
artistic motives
cultural history
influences
literary motives
Mediterranean
necropolises
Slovenia
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR