Title:
Maroko [prva izdaja]
Author:
Year:
Compilation:
Vodniki LGD Afrika 1
Keywords:
Language(s):
Table of content

Uvod

Naravnogeografske značilnosti

Zgodovina

Zahodna Sahara

Prebivalstvo

Gospodarstvo

Okoljski problemi

Priporočena pot

Viri in literatu

Publishing House

Založba ZRC

Publisher

Založba ZRC

Co-publisher

Ljubljansko geografsko društvo

ISBN

961-6500-98-8

Specifications

paperback • 15 × 21 cm • 95 pages

Price

sold out

Versions

Maroko

E-publications