Title:
Maroko. Druga, popravljena in dopolnjena izdaja
Author:
Year:
Compilation:
Vodniki LGD Afrika 1
Keywords:
Language(s):
Table of content

Uvod

Naravnogeografske značilnosti

Zgodovina

Zahodna Sahara

Prebivalstvo

Gospodarstvo

Okoljski problemi

Priporočena pot

Viri in literatu

Publishing House

Založba ZRC

Publisher

Založba ZRC

Co-publisher

Ljubljansko geografsko društvo

ISBN

978-961-254-220-7

Specifications

paperback • 15 × 21 cm • 95 pages

Price

15,00 EUR (Regular)
13,00 EUR (Club)