Skip to main content
Maroko. Druga, popravljena in dopolnjena izdaja.


Author: Katja Vintar Mally
Year: 2010Table of content

Uvod

Naravnogeografske značilnosti

Zgodovina

Zahodna Sahara

Prebivalstvo

Gospodarstvo

Okoljski problemi

Priporočena pot

Viri in literatu
Regular price
15.00 €

Online price
13.50 €


Keywords
area studies
trevel guides
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR