Skip to main content
Lirski cikel v slovenski poeziji 19. in 20. stoletja


Author: Vita Žerjal-Pavlin
Year: 2008


Using the approaches of semiotics and text linguistics, Žerjal-Pavlin’s monograph deals with Slovenian lyrical cycles from romanticism to postmodernism. They are understood as secondary texts composed of primary texts with the intention of expanding the horizons of the textual world and, within them, further intertextually supplementing the meanings of individual texts, thereby generating a new semantic potential of the cyclic whole. Due to the intersubjectivity of textual criteria and dynamic conventions of the literary system, the lyrical cycle cannot be defined with precision. Several variables are in play: intra- and intertextual coherence, the title and the outer form, and literary conventions (such as poetry collections). Two types of the cyclic composition are distinguished: the syntagmatic and paradigmatic, the former tending towards the epical. In the first variety, the elements are arranged either in a narrative manner or they treat the theme thorugh causal relationships between the poems. The cycles of the paradigmatic type use variation to express the same theme or motive in different perspectives or contexts. The monograph also addresses problems in distinguishing the lyric cycle from the lyric poem, the sonnet wreath, and similar supra-textual compositions.Table of content

Uvod

Kaj je lirski cikel?

Opredelitev lirskega cikla s kriteriji besedilnosti

Lirski cikel in literarni sistem

Modifikacija lirike v ciklu

Subjekt in subjektivnost v lirski pesmi in lirskem ciklu

Lirski cikel kot odgovor na monološkost lirike

Problem besedilnega sveta v liriki in lirskem ciklu

Časovne kategorije v liriki in lirskem ciklu

Preverjanje kriterijev besedilnosti v lirskem ciklu

Janez Bilc: Domovju

Josip Murn: Noči in Fin de siècle

Silvin Sardenko: Ranjenec

Alojz Gradnik: Melanholija

Srečko Kosovel: Kraška vas

Vida Taufer: Jesenske slike in Podobe v maju

Vida Mokrin Pauer: Triptih o prahu, znoju in soli

Ugotovitve razčlemb

Večdelna pesem, pesnitev in cikel

Sonetni venec med ciklom in pesnitvijo

Cikličnost in pripovedna snov

Obseg besedila in njegovih delov kot kriterij razločevanja pesnitve in cikla

Zvrstni sinkretizem v ciklih in cikličnih pesnitvah

Brezmejnost cikla?

Simon Jenko: Obrazi

Josip Stritar: Dunajski soneti

Simon Gregorčič: Predsmrtnice

Aškerčevi in Stritarjevi popotni cikli

Ivan Cankar: Iz lepih časov

Alojz Gradnik: Večerna senca

Modernistična totalnost: od cikla h knjigi

Proizvajanje in posredovanje lirskega cikla v literarnem sistemu

Prešernovi lirski cikli

Lirski cikel med revijalno in knjižno objavo

Gregorčičev primer

Župančičev primer

Dve izdaji Cankarjeve Erotike

Gradnikov cikel Melanholija

Voduškov primer

Postumne knjižne izdaje

Aškerčeva uredniška odločitev

Prijateljeva uredniška odločitev

Ocvirkova uredniška odločitev

Pibernikova uredniška odločitev

Vrstna in verzno-kitična podoba slovenskih ciklov

Iz zgodovine slovenskega sonetnega cikla

Sonetni cikli druge polovice 19. stoletja

Sonetni cikli slovenske moderne

Sonetni cikli v obdobju med prvo in drugo svetovno vojno

Pavčkovi, Kovičevi in Zlobčevi sonetni cikli

Modernistični in postmodernistični sonetni cikli

Sklep

Bibliografija

Imensko kazalo

Summary
price


Keywords
19/20th century
cycles
literary genres
literary theory
lyric cycles
Slovenian literature
Slovenian poetry
sonnet
stylistics
textual linguistics
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR