Skip to main content
Leksikalna sinonimija v Sinonimnem slovarju slovenskega jezika


Author: Jerica Snoj
Year: 2019Table of content

Predgovor    

Leksikalna sinonimija: jezikovna danost, tema 
v pomenoslovju, vsebina slovarja
Gradivo za Sinonimni slovar slovenskega jezika
Sinonimna razmerja v Sinonimnem slovarju slovenskega jezika: 
ugotavljanje, opisovanje, ponazarjanje
Slovaropisna strukturiranost leksikalne sinonimije v SSSJ  (Martin Ahlin, Branka Lazar, Zvonka Praznik, Jerica Snoj)
Dopolnitve SSSJ v spletni objavi 
Prihodnje dopolnjevanje in vsebinske širitve SSSJ
Tehnološka podpora pri izdelavi SSSJ  (Nina Ledinek, Andrej Perdih)
Od slovarske baze v formatu xml do objave SSSJ na portalu Fran  (Nina Ledinek, Andrej Perdih)
Zgodovina nastajanja SSSJ

Summary
Viri in literatura
Kazalo ponazoril
Stvarno kazalo
Razčlenjeno kazalo
 More ...Regular price
21.00 €

Online price
18.90 €


Keywords
dictionaries
Slovene language
synonyms
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR