Kulturni svetniki in kanonizacija

Edited by: Marijan Dović
Year: 2016


The collective volume Cultural Saints and Canonization is a major Slovenian outcome of the project “National Poets and Cultural Saints of Europe: Commemorative Cults, Canonization, and Cultural Memory” (2014–2017). The introduction by the editor and project leader Marijan Dović is followed by twenty chapters, written by the eleven members of the research team (seven of them from the Institute of Slovenian Literature and Literary Studies at ZRC SAZU and three from the Faculty of Arts at the University of Ljubljana) as well as by nine invited specialists in the field. The book is divided into four parts. The first part addresses the theoretical and historical dimensions of the concepts introduced in the volume (such as canonization, cultural saints, and hagiography), while the remaining three chapters focus on individual cases in the European, Yugoslav, and Slovenian contexts.Table of content

MARIJAN DOVIĆ: O kulturnih svetnikih in kanonizaciji: uvod

I.

1.            MARIJAN DOVIĆ: Kanonizacija kulturnih svetnikov: analitični model
2.            JERNEJ HABJAN: Od kulture svetnikov do svetnikov kulture: svetnik in literat med življenjem in delom
3.            JOLA ŠKULJ: Vloga nacionalnega, kozmopolitizem in kanonizacija
4.            MIRAN ŠPELIČ: Kanonizacijski postopki v Cerkvi v preteklosti in danes
5.            DAVID MOVRIN: Evropska hagiografija med Bogom in narodom

II.

6.            MARKO MARINČIČ: Pesniška samoposvetitev in translatio imperii: Enij, Vergilij, Petrarka, Prešeren
7.            MARTINA OŽBOT: »La questione della lingua« in kanonizacija nekaterih italijanskih klasikov
8.            IRENA SAMIDE: Evropski kulturni svetnik Friedrich Schiller in njegova kanonizacija na Slovenskem
9.            MIHA JAVORNIK: Od ideologizacije do ideologizacije na primeru Aleksandra S. Puškina

III.

10.          MARINA PROTRKA ŠTIMEC: Očetje književnosti in otroci časa: spominske slovesnosti v produkciji začetkov hrvaške nacionalne književnosti
11.          MARIJA ŠAROVIĆ: Kulturne ikone 19. stoletja v Srbiji
12.          BOJAN BASKAR: Njegoš med dvema svetništvoma: slavljenje nacionalnega pesnika in vladarja ob dvestoti obletnici njegovega rojstva

IV.

13.          BOŽIDAR JEZERNIK: Slovenska narodna prebuja in »velmožje«
14.          MARKO JUVAN: Svetovljenje nacionalnega pesnika in asimetrije prevajanja: Prešernov primer
15.          ALENKA KORON: Hagiografski diskurz v zgodnjih biografijah o Prešernu
16.          ANDRAŽ JEŽ: Zakaj Stanko Vraz ni kulturni svetnik?
17.          MIRA MILADINOVIĆ ZALAZNIK: Razvoj grofa Antona Aleksandra Auersperga in naša podoba o njem
18.          MONIKA DEŽELAK TROJAR: Kanonizacija Antona Martina Slomška v verskem in kulturnem kontekstu
19.          LUKA VIDMAR: Gaudí in Plečnik: od kulturne kanonizacije do cerkvene beatifikacije
20.          URŠKA PERENIČ: Toponomastika uličnih imen, nacionalna identiteta in pripadanje: literarne ulice v ožjem središču Ljubljane

IMENSKO KAZALO
O AVTORICAH IN AVTORJIH
SUMMARY
 More ...

KULTURNI SVETNIKI IN KANONIZACIJA; Večer - V soboto 5.8.2017Regular price
19.00 €

Online price
17.10 €


Keywords
collective volume
cultural aspect
culture
famous personalities
literary canon
literature
national identity
nationalism
Slovenian literature
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR