Kolektivne identitete skozi prizmo zgodovine dolgega trajanja. Slovenski pogledi

Edited by: Vanja Kočevar
Year: 2022


The word phrase “collective identity” denotes a form of social identity that encompasses an individual’s cognitive, moral, and emotional connection with others. Forming group affiliations based on shared attributes is one of basic human characteristics that justifies the application of this modern concept in investigating earlier periods. This is also the subject matter of the studies conducted by twenty-three established researchers from Slovenia and abroad that have contributed their chapters to this volume ('Collective identities through the prism of the history of the longue durée: Slovenian views'). In their discussions, the authors centre on a wide range of topics related to the emergence, development, and changes of collective identities in the history of the longue durée roughly covering the period of a thousand years between the Early Middle Ages and the second half of the twentieth century. The research focuses on the Slovenians and their territory and places them in a wider framework. Through a hybrid chronological–thematic key, the discussions are divided into the following six clusters: The Middle Ages, The Early Modern Period, Christianity and Nation-Building, The Development of the National Movement, Vernacular Culture and Art, and Recent History and Modernity.Table of content

Srednji vek
Marko Snoj: Slovanski jezik v vzhodnih Alpah na prelomu prvega in drugega tisočletja, slovenščina in Slovenci
Jernej Kotar: Jezikovna identiteta plemstva na Kranjskem v srednjem veku
Tomaž Lazar: Poznosrednjeveško vojskovanje kot kovačnica kolektivnih identitet: slovenska izkušnja?
Gregor Pobežin: Vergerijeva britev – izvor nacije in (pre)branja antičnih zgodovinopiscev pri humanistih

Zgodnji novi vek
Alenka Jelovšek: Jurij Juričič – Hrvat in slovenski knjižni jezik 16. stoletja
Anja Dular: O poimenovanju našega jezika od Primoža Trubarja do Valentina Vodnika
Boris Golec: Karniolizacija – stranpot v slovenski etnogenezi?
Miha Preinfalk: Etnična in socialna identiteta plemstva na Slovenskem s poudarkom na zgodnjem novem veku
Izidor Janžekovič: Zgodnjenovoveški etnični »stereotipi« v Evropi na primeru oblačil za Ruse in Turke
Krščanstvo in narodotvornost
Simon Malmenvall: Kijevska Rusija in Palestina: razumevanje etničnih in konfesionalnih kategorij v potopisu igumana Danijela
Vanja Kočevar: Romanje slovenske »nacije« v Porenje kot znamenje etnične kolektivne identitete
Aleš Maver: Stoletno romanje v noči in mraku? Drobci o razmerju med katolištvom in slovensko istovetnostjo
Ana Lavrič: Upodobitve slovenskih svetnikov v kontekstu razvoja narodne zavesti

Razvoj narodnega gibanja
Stane Granda: Rojstvo političnega slovenstva glede na jezik in teritorij
Božidar Jezernik: Slovenski narod kot produkt modernizacije Habsburškega cesarstva
Teodor Domej: Razprava o učnem jeziku v Borovljah na Koroškem (1848–1851)
Robert Devetak: Vzpostavljanje slovenske narodne identitete na primeru trga Kanal v 60. in 70. letih 19. stoletja

Ljudska kultura in umetnost
Marija Klobčar: Simbolne reprezentacije ziljskega žegna, ziljske noše in vojvodskega prestola v spreminjanju kolektivnih identitet na avstrijskem Koroškem
Nina Ditmajer: Domovinska tematika v slovenskih pesmih na Štajerskem do sredine 19. stoletja
Damjan Prelovšek: Iskanje slovenske identitete v arhitekturi

Polpreteklost in sodobnost
Oskar Mulej: Jugoslavizem slovenskih »naprednjakov« v luči sočasnih združevalnih nacionalnih ideologij: Primerjava s čehoslovakizmom
Tomaž Ivešić: Etnično (in) nacionalno jugoslovanstvo pod socializmom
Renato Podbersič: Judje v Julijski krajini – med lojalnostjo in odrinjenostjoMore ...

Goran Dekleva: Kolektivne identitete na Slovenskem skozi stoletja; Glasovi svetov, Radio ARS, RTV Slo., 16.11.2022Regular price
39.00 €

Online price
35.10 €


Keywords
collective volume
cultural history
ethnicity
history
identity
Slovenia
Slovenianness
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR