Skip to main content
Kamničani med izročilom in sodobnostjo. Življenje kamniških meščanov od leta 1880 do druge svetovne vojne.


Author: Marija Klobčar
Year: 1998Table of content

PREDGOVOR

UVOD

NA PRAGU »BOLJŠEGA« SVETA

»Prastara navada« in novi časi

Prostorska členitev mesta

MESTO IN IZRAZI AVTONOMNOSTI

Pod okrajnim glavarjem

Mestna občina Kamnik in Meščanska korporacija

Mestna hiša

Vloga in obseg mestne občine

Policaji, občinski sluge in uslužbenci

Prepoznavnost novega časa v izražanju kamniške samobitnosti

MESTNE POSTAVE

KAMNIČANI

Število prebivalcev

Tujci in domačini

»DAVKOPLAČEVALCI ZA TAKE PLAČUJEJO .«

GOSPODARJI IN TISTI, KI TO NISO NIKOLI MOGLI POSTATI

»V KAMNIKU SO BLE TAKE MALOMESTNE RAZMERE«

OD PROCESIJE DO PROMENADE

»MI SMO BLI VSI KOT ENA VELIKA DRUŽINA«

Starši in otroci

Meščani med seboj

Omikanost in družbene norme

Soočanje z drugačnostjo

NOVO IZROČILO, NOVA SODOBNOST, NOVA NASPROTJA

ZAKLJUČEK

LITERATURA

VIRI

KRATICE

INFORMATORJI

CITIZENS OF KAMNIK BETWEEN THE HERITAGE AND THE PRESENT –Summary

KAMNIČANI MED IZROČILOM IN SODOBNOSTJO – Povzetek
price
sold out


Keywords
area studies
bourgeoisie
bourgeois society
cultural history
everyday life
Kamnik
Slovenian folk customs
social history
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR