Title:
Igraje do znanja slovenščine [drugi natis]
Learning Slovene by Playing Games
Spielend Slowenisch lernen
Imparare lo sloveno giocando
Author:
Other authors:
illustrations by Tamara Korošec
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

Kartice so nastale kot dopolnilo priročniku Slovenski glagol. 51 kartic za utrjevanje in ponavljanje slovenske slovnice lahko uporabljajo vsi, ki so seznanjeni z osnovami slovenskega jezika. Na hrbtni strani kartic so rešitve, zato so primerne tako za samostojno učenje kot za skupinsko delo.

This supplement for the manual Slovene Verb consists of 51 cards for exercising and repeating Slovene grammar. The cards can be used by anyone, who is familiar with basic grammar of Slovene language. On the back side of the cards there are solutions: that makes them adequate as well as to work in pairs or groups.

More ...

Martina Ožbot: Kartanje s slovenščino; Delo, Književni listi (24. 1. 2007)

Publishing House

Založba ZRC

Publisher

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-326-6

Specifications

box • 6 × 9 cm • 51 cards

Price

sold out