Skip to main content
Dom in delo na kmetijah. Raziskava odnosov med generacijami in spoloma.


Authors: Duška Knežević Hočevar, Majda Černič Istenič
Year: 2010


The monograph ('Home and Work on Farms: The Study of Generations and Gender Relationships') consists of eight thematically related chapters discussing ‘home and work’ in the farm population. The authors interpret some basic results of empirical research on generations and gender relations on farms through the review and analysis of some strategic national documents on farming development in Slovenia and domestic and foreign studies on the issue.

The monograph presents usually neglected topics on intertwined spheres of work and home of farmers, so characteristic for their lifestyle. This knowledge is of the utmost importance in view of the fact that agricultural activities in Slovenia are predominantly carried out on family farms despite the fact that their number has been decreasing. The facts on the ground also show the endangered ‘vitality’ (as to the size of farms, education of its members and their fertility) of family farms in Slovenia due to unfavourable land holding structure, poor age and education characteristics of the farm population and the difficulties related to the unsecured successors. The monograph brings new information on relationships among family members on contemporary farms in the view of facilitating/hindering vitality on the farm in particular and in farming in general. The research results show that compared to the non-beneficiaries of two measures (Setting Up of Young Farmers and Early Retirement of Farmers), the beneficiaries (young farmers) are willing to continuing with farming, they oppose the equal distribution of agricultural property among the heirs, and live on bigger farms. Young farmers more successfully harmonise various interests of their households’ members, and have higher education and fertility compared to the non-beneficiaries and two other observed groups (urban and rural people). They also express greater concern in care giving for the older generation. However, the young farmers, as the most likely candidates for agricultural development in Slovenia, do not participate in wider social networks; their social networks are still limited to their closer siblings only, division of labour among the family members is less flexible in view of their particular interests, and the younger generation is still committed to providing care for the older generation either due to the ‘preservation of tradition’ or the lack of some services in their living environment.
The monograph may be of interest to various professionals working on the issue of family farming and rural development and scholars and students of rural sociology and similar disciplines of social science and humanities.Table of content

KAZALO VSEBINE

IZHODIŠČA RAZISKAVE

Kaj govori statistika o kmetijski dejavnosti?

Kaj sporočajo temeljni dokumenti o družinskem kmetovanju in razvoju kmetijstva v Sloveniji?

OVINEK V PRETEKLOST

Obdobje terezijansko-jožefinske zakonodaje: omejevanje nadzora zemljiške gospode nad kmeti

Marčna revolucija 1848 in zemljiška odveza

Obdobje med svetovnima vojnama

Obdobje po drugi svetovni vojni

KAJ POUDARJAJO TUJE ŠTUDIJE O SODOBNIH DRUŽINSKIH KMETIJAH?

Vztrajnost družinskega kmetovanja: med tradicijo in modernostjo

Obravnava spola v kmečkih družinah

Medgeneracijski odnosi v kmečkih družinah

VSEBINSKI POUDARKI PREUČEVALCEV SODOBNIH KMEČKIH DRUŽIN V SLOVENIJI

Zanimanja etnologov in antropologov

Sociološke presoje kmečkih družin oziroma gospodinjstev

METODOLOGIJA RAZISKAVE

Odločitev za izvedbo anketne raziskave Odnosi med generacijami in spoloma na kmetijah v Sloveniji

Vzorec in metode preučevanja

Raziskovalna vprašanja in hipoteza

KAJ RAZISKAVA GOVORI O KMEČKIH GOSPODINJSTVIH?

Opis kmečkih gospodinjstev

Velikost posesti

Kmetijske dejavnosti

Usposobljenost za kmetijsko dejavnost

Predaja kmetije

Oblike gospodinjstev in njihova lokacija

Stališča o protislovjih med »modernostjo in tradicijo«

V čem se ločijo kmečka od nekmečkih gospodinjstev?

Zaposlenost na kmetiji in zunaj nje

Delitev dela in odločanja na kmetiji

Delitev dela v gospodinjstvu in področja skupnega odločanja

Število otrok v kmečkih gospodinjstvih

Vzgoja in skrb za otroke

Skrb za ostarele

Viri pomoči kmečkih gospodinjstev

Opremljenost bivalnega okolja s storitvenimi dejavnostmi

Dojemanje medgeneracijske solidarnosti

Vrednotne usmeritve

SKLEPNA RAZMIŠLJANJA

LITERATURA

STVARNO IN IMENSKO KAZALO

KAZALO PREGLEDNIC IN SLIKMore ...

Stanje kmetij; Demokracija 3/XVI (20.1.2011)price
sold out


Keywords
family
farms
gender relations
intergenerational relations
Slovenes
sociology
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR