Skip to main content
»Deformis formositas ac formosa deformitas«. Samostanska stavbna plastika 12. in 13. stoletja v Sloveniji.


Author: Mija Oter Gorenčič
Year: 2009Table of content

Predgovor

Uvod

Zgodovinski kontekst

Časovna, geografska in slogovna zamejitev

Problem t. i. prehodnega sloga

Stanje raziskav

Pregled in analiza romanske in zgodnjegotske samostanske stavbne plastike v Sloveniji

Obravnavani arhitekturnoplastični členi in njihove osnovne karakteristike

Tehnični opis

Gornji Grad

Lipidarij pri župnijski cerkvi sv. Mohorja in Fortunata

Jurklošter

Ecclesia maior sv. Mavricija nekdanjega kartuzijanskega samostana

Koper

Cerkev sv. Frančiška nekdanjega samostana manjših bratov

Kostanjevica na Krki

Cerkev Blažene Device Marije, križni hodnik in lapidarij nekdanjega cistercijanskega samostana

Ljubljana

Nekdanja križevniška cerkev Blažene Device Marije

Ptuj

Cerkev Blažene Device Marije in vzhodni trakt križnega hodnika nekdanjega dominikanskega samostana

Cerkev sv. Petra in Pavla in vzhodni trakt križnega hodnika minoritskega samostana

Stična

Cerkev Blažene Device Marije, križni hodnik, vhodna kapela in lapidarij cistercijanskega samostana

Studenice

Cerkev Blažene Device Marije nekdanjega ženskega dominikanskega samostana

Velika Nedelja

Nekdanja križevniška cerkev Blažene Device Marije

Žička Kartuzija

Ecclesia maior sv. Janeza Krstnika in lapidarij zgornje ter ecclesia minor Blažene Device Marije in lapidarij spodnje hiše nekdanjega kartuzijanskega samostana v naseljih Stare Slemene in Špitalič

Sklep

Summary

Viri in literatura

Osebno kazalo

Krajevno kazalo

Viri in ilustracije
price


Keywords
12/13th century
architectural sculpture
medieval sculpture
monasteries
Slovenia
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR