Živa pripoved v zapisu. Kontekst, tekstura in prekodiranje pripovedi Tine Kravanja iz Bavšice

Avtorica: Barbara Ivančič Kutin
Leto: 2011


S problematiko konteksta in teksture različnih pojavnih oblik folklore, tudi slovstvene, se v zadnjih desetletjih z najrazličnejših zornih kotov ukvarjajo številni folkloristi. Splošna problematika v folkloristiki ni nova, nova in enkratna pa je vsaka terenska raziskava, ki preuči neko živo in neponovljivo situacijo z enkratnim prepletom notranjih in zunanjih vplivov na pripovedovanje. Študija je zasnovana na konkretnem gradivu: predstavlja predvsem probleme, opažanja in interpretacije, ki izhajajo iz terenskega in kabinetnega dela pri obravnavi procesa pripovedovanja z vidika konteksta in teksture ter prekodiranja žive situacije v različne oblike zapisa. Kot gradivo je obdelan proces pripovedovanja Tine Kravanja iz Bavšice, tj. niz 22 pripovedi, ki so se zvrstile pri enem terenskem obisku.

Pripovedi so natančno fonetično transkribirane z zvočnih posnetkov in pospremljene s sprotnimi opombami o izvedbi, nato pa še z opombami o redakciji in vsebini besedil. V nadaljevanju so besedila podana v knjižnemu jeziku približanem zapisu. Postavljena so v širši besedilni in socialni kontekst z deskriptivnimi opisi veznih besedil, ki obdajajo posamično enoto.Kazalo vsebine

Uvod

Kontekst – okoliščine pripovedovanja

Pripovedovalsko folklorno srečanje

Čas, prostor, razmerja med udeleženci

Vloge udeležencev pri folklornem srečanju

Tehnična sredstva za dokumentiranje kot sestavni del konteksta

Tekstura – način izvedbe

Spremenjena funkcija jezika pri pripovedovanju

Jezikovna tekstura

Nebesedna tesktura

Vpliv tehničnih sredstev za dokumentiranje na teksturo

Metodologija na terenu in v kabinetu

Opazovanje z udeležbo

Srečanja na terenu

Kabinet: prekodiranje terenskega gradiva

Pri Tini Kravanja v Bavšici

Kontekst

Tekst

Tekstura

Prekodiranje

Pripovedi

Opis narečnega govora (Karmen Kenda Jež)

Sklep

Viri in literatura

A Written Record of Live Storytelling

Od folklornega srečanja do njegove interpretacije (Jožica Škofic)
Redna cena
20,00 €

Spletna cena
18,00 €


Ključne besede
Bovško
dialektologija
folkloristika
govorjeni jezik
narečja
pripovedovanje
slovenske ljudske pripovedke
slovensko ljudsko slovstvo
slovenščina
študije
terensko raziskovanje
ustno sporočanje
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR