Skip to main content
Žiga Zois in italijanska kultura
Sigismondo Zois e la cultura italiana


Avtorica: Marija Kacin
Leto: 2001


Tržaška italijanistka in slavistka dokumentira 500-letno prisotnost rodbine Zois na Bergamaškem, oriše njeno izvorno družbeno okolje, podrobno predstavi ustanovo, v kateri se je šolal Žiga Zois, in sklene z njegovo vrnitvijo v Ljubljano, kjer so se mu odprli tudi pogledi na najzahodnejši del slovanskega sveta. Zanimanje za slovensko stvarnost je v Zoisu raslo polagoma, dokler ni postal osrednja osebnost slovenskega razsvetljenstva. Avtorica na temelju novega arhivskega gradiva kritično obravnava doslej razširjene teze in razpravo zaključuje z razmišljanjem o vprašanju, iz katerih razlogov se je Žiga Zois usmeril na slovensko kulturno območje in ne na nemško.

Knjiga vsebuje številne citate iz dokumentov, reprodukcije doslej neznanih listin, fotografije in obsežen povzetek v italijanskem jeziku.

Ključne besede
biografije
zgodovina
Zois (rodbina)
Zois, Žiga
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR