Naslov:
Zemljevid Ilirskih provinc iz leta 1812
Carte des Provinces illyriennes de 1812
Uredili:
Drugi avtorji:
Leto:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Del slovenskega, italijanskega, avstrijskega, hrvaškega in črnogorskega ozemlja je bil v začetku 19. stoletja vključen v politično in upravno enoto, imenovano Ilirske province. Nastale so na zahtevo Napoleona Bonaparta in skupaj z njegovim padcem tudi prenehale obstajati. Pričujoča knjiga želi obeležiti dvestoto obletnico Ilirskih provinc, poudariti vlogo kartografije na Slovenskem ter pomen zgodovinskega trenutka z vzroki in posledicami nastanka Ilirskih provinc. Skoraj nepoznani Gaetano Palma je avtor kartografskega prikaza takratnega ozemlja Ilirskih provinc. Odlike zemljevida so razmeroma veliko merilo, kakovosten kartografski prikaz reliefa in sistematična razčlenitev nekaterih kartografskih prvin. Ta upodobitev Ilirskih provinc je bila izdelana za povsem vsakdanji namen, ki naj bi pomagal bolje spoznati in vsestransko razumeti prikazano območje. Zato so avtorji dodali reprodukciji zemljevida še pregled državnopravnega statusa Ilirskih provinc, pregledni oris glavnih dosežkov napoleonske kartografije na območju vzhodnega Jadrana in vzhodnih Alp, podroben geografski opis ter indeks geografskih imen. S tem so zemljevid in takratno dogajanje predstavili sodobnemu bralcu.

Založnik

Založba ZRC

Soizdajatelj

Arhiv Republike Slovenije

ISBN

978-961-254-390-7

Specifikacija

trda vezava • 28 × 38 cm • 120 strani • karta (92×124 cm)

Cena

49,00 EUR (redna)
39,00 EUR (klubska)