Naslov:
Zbrani spisi 1. Jezikovnozgodovinske in dialektološke razprave
Avtor:
Drugi avtorji:
Uredila Vera Smole
Leto:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

V knjigi je 42 razprav, razvrščenih v pet razdelkov: Razprave o razvoju slovenskega glasovja (13), Dialektološke razprave (14), Razprave o naglasu (4), Razprave o jezikovnih razmerjih (4) ter Ocene in polemike (7). Razprave o knjižnem jeziku naj bi prinesli Zbrani spisi 2. Uredniški Dodatki (150 strani) vsebujejo seznam strokovne literature, ki jo je uporabljal Jakob Rigler, seznam krajšav, dopolnjeno Riglerjevo bibliografijo, bibliografijo člankov o njegovem življenju, raziskovalnem delu in odmevih nanj ter o polemikah, v katere se je vključeval sam ali pa so med zagovorniki in nasprotniki Riglerjevih stališč tekle po njegovi smrti. Pridano je tudi kazalo zemljevidov in skic ter imensko, stvarno in besedno kazalo.

Zbrani spisi 1 predstavljajo Jakoba Riglerja predvsem kot zgodovinarja in dialektologa slovenskega jezika – najsi bo v vlogi znanstvenega razpravljalca, kritika in polemika ali strokovno-poljudnega jezikoslovca.

Založnik

Založba ZRC

ISBN

961-6358-32-4

Specifikacija

trda vezava • 17 × 24 cm • 651 strani

Cena

16,00 EUR (redna)
12,00 EUR (klubska)