Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev 1946–2016. 70 let izhajanja

Uredil: Matija Ogrin
Leto: 2016


Knjižica je izšla ob 70. obletnici izhajanja Zbranih del slovenskih pesnikov in pisateljev, najstarejše in najobsežnejše knjižne zbirke v slovenščini, ki je tudi središče znanstvenega proučevanja in izdajanja slovenske literature. Izdajatelji in uredniki so v njej podrobneje prikazali historiat zbirke, njene konceptualne značilnosti in uredniška načela pa tudi programske zasnove in načrte. Na koncu je predstavljena uredniška zasnova nove podzbirke Zbranih del z naslovom Dela starejšega slovenskega slovstva.Kazalo vsebine

Marko Juvan: Neuresničljiva ideja, ki se uresničuje že sedemdeset let (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev)


Matija Ogrin: Zasnove in možnosti Zbranih del

akad. France Bernik: Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev (Od začetka do leta 2011)

Erich Prunč: Urban Jarnik (Vezni člen med Vodnikom in Prešernom)

Katja Mihurko Poniž: Zofka Kveder (Prva klasikinja v Zbranih delih slovenskih pesnikov in pisateljev)

Mihael Glavan: »Mnogovrstni zahtevni čas« v opusu Edvarda Kocbeka

Drago Bajt: »Vsaka stvar je oživela« (Opus Mirana Jarca v Zbranem delu)

Tomo Virk: Netipični slovenski pisatelj (Ob Zbranem delu Vladimirja Bartola)

Drago Bajt: Pesnik »Odčaranega sveta« v Zbranem delu

Dušan Voglar: Intelektualec v rastlinjaku (Ob izdajanju dramatike Primoža Kozaka v Zbranem delu

France Pibernik: Monografiji o Vladimirju Truhlarju in Jožetu Udoviču (Sklep njunih Zbranih del)

Matija Ogrin: Dela starejšega slovenskega slovstva (Podzbirka Zbranih del slovenskih pesnikov in pisateljev)

Matija Ogrin: Kapelski pasijon (Nosilec koroškega slovstvenega izročila 17. stoletja)

Bibliografski pregled Zbranih del slovenskih pesnikov in pisateljev 1946–2016

Pregled opusov v Zbranih delihŠe ...

Ivo Žajdela: ZBRANA DELA; Družina 11.6.2017Redna cena
3,00 €

Spletna cena
2,70 €


Ključne besede
bibliografije
knjižne zbirke
literarna zgodovina
slovenska književnost
slovenski književniki
zborniki
zgodovina
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR