Skip to main content
Zbornik Janka Pleterskega


Uredila: Oto Luthar, Jurij Perovšek
Leto: 2003


Devetinštirideset zgodovinarjev in sociologov iz šestih evropskih držav s svojimi prispevki sodeluje v zborniku, ki je nastal v počastitev osemdesetletnice akademika prof. dr. Janka Pleterskega, ene vodilnih osebnosti slovenskega zgodovinopisja. V svojem znanstvenem in raziskovalnem delu se je jubilant posvečal zlasti narodnostnemu problemu koroških Slovencev, slovenski zgodovini in narodni politiki v avstrijski dobi in kasnejših obdobjih, teoriji in politiki slovenskih komunistov v nacionalnem vprašanju, novejši zgodovini jugoslovanskih narodov in času druge svetovne vojne na Slovenskem.

Ta vprašanja so obravnavana tudi v osmih vsebinskih sklopih, ki sestavljajo zbornik: v prvem delu sta predstavljena življenjska pot in delo akademika Janka Pleterskega, sledi sklop o obdobju južnoslovanske zgodovine do 19. stoletja, tretji in najobsežnejši sklop obravnava obdobje 19. stoletja do konca prve svetovne vojne, sledijo razprave o obdobju med svetovnima vojnama, nato o obdobju druge svetovne vojne in obdobju po drugi svetovni vojni. Zadnja vsebinska sklopa sta namenjena izbranim vprašanjem iz zgodovinopisja: sedmi o razumevanju zgodovine, posameznih narodnozgodovinskih subjektov in izkušnjah slovenskega zgodovinopisja, in osmi o problemih revizije novejše zgodovine.

Prispevki so objavljeni v jezikih, v katerih so bili napisani.

Ključne besede
bibliografije
biografije
jubilejni zborniki
Pleterski, Janko
Slovenci
Slovenija
slovensko zgodovinopisje
zborniki
zgodovina
zgodovinarji
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR