Opis

Zbirka prinaša znanstvene prispevke o kulturnem in družbeno-ekonomskem pomenu dosežkov žensk na področju arhitekture, notranjega in industrijskega oblikovanja, krajinske arhitekture in urbanizma ter drugih umetnostnih zvrsti od začetka 20. stoletja do danes. Namen zbirke je strokovni in širši javnosti predstaviti pomemben del »anonimne« in zamolčane evropske kulturne dediščine.

 

Naslovi
MoMoWo. Women designers, craftswomen, architects and engineers between 1918 and 1945
Women's Creativity 1

Uredili: Caterina Franchini, Emilia Maria Garda, Marjan Groot, Helena Seražin
Leto: 2017

Založnik

Založba ZRC

ISSN (elektronska izdaja)

2591-0639

Specifikacija

internetna objava • pdf