Skip to main content
Vzhodnoindoevropski jeziki in Brižinski spomeniki. Dvoje stebrov v raziskavah starih jezikov.


Avtorica: Varja Cvetko Orešnik
Leto: 2021


Knjiga prinaša izbor člankov, ki jih je avtorica objavila med letoma 1973 in 1996 v raznih periodičnih publikacijah. Del besedil obravnava slavistično, zlasti slovenistično problematiko in znotraj te predvsem jezik Brižinskih spomenikov, del pa indoiranistično, tudi v povezavi s slavistično, vse pa v luči diahronega jezikoslovja. Razvrstiti jih je mogoče v naslednje skupine: (1) etimološko, v kateri so z etimološkega stališča prvič, na novo ali dodatno osvetljene posamezne besede, (2) slovnično, v kateri so obravnavani posamezni glasovni in oblikoslovni pojavi, (3) besedila s problematiko predzgodovinskih slovansko-iranskih jezikovnih stikov in (4) besedila, ki obravnavajo problematiko slovenskosti Brižinskih spomenikov. Besedila so razvrščena po takem kronološkem redu, kot so izhajali izvirni članki. Knjigi sledita dva dodatka, in sicer seznam uporabljene literature z naslovom Združeni viri in Kazalo izbranih besed oblik in morfemov.Kazalo vsebine

Predgovor

Cvet (poskus pomenske analize)

Indogermanisches Suffix ‑ns‑: ja oder nein?

Zur Problematik der altindischen Kausativa mit langem Vokalismus

Zur Frage der Deutung der Archaismen und Innovationen anhand einiger arisch‑baltoslawischer Beispiele

Ai. sra‑und jáḍhu

Zu neueren Iranisch‑Baltoslawischen Isoglossen‑Vorschlägen

Zu dem sogenannten präfixalen *a‑im Slawischen

Etymologisches zu einigen slowenischen Dialektwörtern

Zum Rhotazismus im Südslawischen

Slovenskost Brižinskih spomenikov in nekatere novejše hipoteze o njih

H kritikam Ramovševe interpretacije Brižinskih spomenikov: ot zlodeine oblazti : od ʃzlauui boʃige

K Miklošičevim razlagam pri samostalniški in pridevniški sklanjatvi in njegovi panonski teorij

Kritische Sicht der Literatur über die (südslawische) Entsprechung der Gruppe *tl/dl unter spezieller Berücksichtigung des rumänischen mocirlă

K Škrabčevim prispevkom o skrčenih oblikah svojilnih zaimkov in sestavljeni sklanjatvi pridevnikov

K Isačenkovemu poskusu zavrnitve Ramovševih argumentov za slovenskost Brižinskih spomenikov

Združeni viri

Kazalo izbranih besed, oblik in morfemovŠe ...Redna cena
24,00 €

Spletna cena
21,60 €


Ključne besede
Brižinski spomeniki
indoevropski jeziki
jezikoslovje
slovenščina
vzhodnoindoevropski jeziki
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR