Skip to main content
Vloga, zgradba, slog slovenske ljudske pesmi


Avtorica: Zmaga Kumer
Leto: 1996


Ljudska pesem je nedvomno ena od najpomembnejših sestavin slovenskega ljudskega izročila. Knjiga je sintetična študija, ki zajema tako zgodovino nastajanja in raziskovanja ljudske pesmi, kakor tudi njene kulturne, etnološke in morfološke značilnosti. Začne z opredelitvijo samega pojma ljudske pesmi in njeno primerjavo z umetno pesmijo. Temu sledijo poglavja o njeni vlogi ter o odsevu življenja in ljudskega mišljenja v pesemskih besedilih. Osrednji del knjige je namenjen prikazu značilnosti ritma, verznih obrazcev, zgradbi kitic, vrstam refrena ter medsebojnemu prilagajanju melodije in besedila. Knjiga se posebej posveča jezikovnemu slogu ljudske pesmi in nastajanju variant. V dodatku je slovenski prevod treh člankov, ki so bili objavljeni v nemščini kot referati na mednarodnih simpozijih.

Ključne besede
slovenska ljudska glasba
slovenske ljudske pesmi
študije
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR