Vəkuli riti v garžet. Zgodbe s Kraškega roba do Brkinov, Sežane in Razdrtega

Avtorica: Nada Kerševan
Leto: 2016


Vəkuli riti v garžet, 47. knjiga v zbirki Glasovi, s pokrajinskega vidika zapolnjuje vrzel med Brkini, Krasom, Notranjsko ter Vipavsko dolino in vsebuje 541 v narečju zapisanih folklornih pripovedi, ki so razporejene v 10 razdelkov: pravljice, razlagalne, bajčne, strašljive, legendne, zgodovinske in šaljive povedke ter etnološke pripovedi in anekdote. Omenjene folklorne pripovedi so bile zbrane v 56. vaseh iz šestih občin. Njihova snov bo dobrodošel predmet raziskav za etnologijo in druge družbene vede in različne jezikoslovne panoge, saj posredujejo za življenjski stil in duhovno kulturo pomembno gradivo iz preteklih stoletij, med drugim tudi nekaj zelo starih folklornih in celo za mitologijo pomembnih motivov.Še ...

Vladka Tucovič: NOVA KNJIGA KRAŠKIH PRIPOVEDI; Novi glas 26.1.2017

Simona Bandur: ZGODBE, NABRANE VƎKULI RITI U GARŽET; Delo 13.06.2016

Iztok Ilich: ŠE VEDNO NA PREPIHU; VƎKULI RITI U GARŽET; Bukla let. 12/št. 123-124, julij – avgust 2016Cena
razprodano


Ključne besede
anekdote
Brkini
etnologija
folkloristika
folklorne pripovedi
Kras
legende
narečja
narečna književnost
povedke
pravljice
slovarji
slovenske ljudske pripovedke
slovensko ljudsko izročilo
slovensko ljudsko slovstvo
slovenščina
spomini
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR