Vizualne raziskave v etnologiji

Avtorica: Naško Križnar
Leto: 1996


Vizualne raziskave so etnološka poddisciplina, ki utemeljuje uvajanje vizualnih informacij v znanstvene raziskave. Razmeroma nova dejavnost temelji v Sloveniji na izkušnjah etnografskega filma, ki ga je pred 40 leti začel spodbujati Niko Kuret. Tuje izkušnje so iz t. i. vizualne antropologije, iz katere se je v zadnjih desetletjih razvil pojem vizualne raziskave. Knjiga predstavlja načela vizualnih raziskav razvojno, od Darwina do Meadove in do najnovejših metodoloških izhodišč vizualne antropologije. Domače izkušnje od Murka in Kureta do avtorjevih osebnih izkušenj z etnografskim filmom in vizualnimi raziskavami so postavljene v širši primerjalni okvir.

Zaradi odvisnosti vizualnih raziskav od tehnologije, je del besedila posvečen metodološki in delno praktični realizaciji vizualnega zapisa. Namen knjige je, da bi seznanjanje z razvojem vizualnih raziskav in pregledom teoretskih izhodišč udomačilo ustrezno terminologijo in prispevalo k hitrejšemu vključevanju vizualnih zapisov kulture v raziskovalni sistem etnologije in sorodnih ved.

Ključne besede
etnografija
etnografski filmi
etnologija
mediji
narodopisje
Slovenija
videotehnika
vizualna dokumentacija
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR