Skip to main content
Vizualna antropologija. Osebne izkušnje in institucionalni vidiki.
Visual Anthropology. Personal Experiences and Institutional Aspects.


Uredili: Nadja Valentinčič Furlan, Miha Peče, Monika Kropej Telban
Leto: 2015


Področje vizualne antropologije in etnografije je že pred časom prešlo fazo formiranja in mnogi akterji, ki so spremljali in soustvarjali zgodovino, se danes ozirajo na svoje delo, ga ponovno presojajo, sistematizirajo, pa tudi iščejo nova vprašanja ali teme za raziskave, ki bi zaokrožile in dopolnile njihov opus. V ta prostor sodi tudi knjiga, v kateri so objavljeni prispevki šestnajstih domačih in tujih antropologov oz. etnologov. Nekateri iščejo širši, oddaljeni pogled na svoje dolgoletno delo, dejavnosti in sodelovanja, drugi obravnavajo ožje teme ali vprašanja, na primer o izobraževalnih modelih in pristopih, o terenskih izkušnjah in metodah, definiciji etnografskega filma in uporabi vizualnega v muzeologiji, ob raziskavah in predstavitvah kulturne dediščine. Knjiga je hkrati tudi poklon Našku Križnarju, spiritusu movensu slovenske vizualne etnografije, ki že več desetletij deluje in ustvarja na tem področju, skrbi za njegov razvoj in uveljavitev doma in v tujini.

Njegovo delo je v knjigi obravnavano iz več vidikov, najprej je umeščeno v širši okvir vizualne antropologije v Sloveniji, nato je posebna pozornost namenjena nekaterim zamejenim sklopom njegovega delovanja, kot so leta v Goriškem muzeju, delu na Koroškem ter sodelovanju s kolegi v regiji. Te prispevke dopolnjujejo bibliografija, izbrana filmografija in intervju, v katerem Naško Križnar poda nekaj lucidnih misli in opažanj o svojem preteklem delovanju – o poteh in stranpoteh etnologa s kamero.Kazalo vsebine

VSEBINA / CONTENT
Nadja Valentinčič Furlan, Knjigi na pot / Preface
Miha Peče, Predgovor / Foreword

POGLEDI NA VIZUALNO ANTROPOLOGIJO / VIEWS ON VISUAL ANTHROPOLOGY
Jay Ruby, The Teaching of Visual Anthropology at Temple University (1967–2004) (Poučevanje vizualne antropologije na Univerzi Temple v Filadelfiji med letoma 1967 in 2004)
Beate Engelbrecht, Growing Old Together: Visualizing and Reflecting Change (Skupaj se staramo. Vizualizacija in refleksija sprememb)
Paolo Chiozzi, Beyond the Ethnographic Film?: Visual Anthropology and the Promotion of Intercultural Dialogue (Onstran etnografskega filma? Vizualna antropologija in promocija medkulturnega dialoga)
Evgeny V. Aleksandrov, Visual Anthropology: Insight, Immersion, Mediation through Film (Vizualna antropologija. Pogled, poglobitev in mediacija s pomočjo filma)

SLOVENSKA VIZUALNA ANTROPOLOGIJA IN NAŠKO KRIŽNAR / SLOVENE VISUAL ANTHROPOLOGY AND NAŠK O KRIŽNAR
Sarah Lunaček, Spekter vizualne antropologije v Sloveniji (The Spectrum of Visual Anthropology in Slovenia)
Vesna Mia Ipavec, Muzejska leta Naška Križnarja. Razvoj muzejske etnologije na Goriškem (Naško Križnar’s Museum Years: The Development of Museum Ethnology in Goriško)
Martina Piko-Rustia, Naško Križnar in njegove raziskovalne poti na Koroškem (Naško Križnar and his Research in Carinthia)
Allison Jablonko, A Celebration of the Summer School of the Visual (Praznovanje Poletne šole vizualnega)
Nadja Valentinčič Furlan, Visual Anthropology in Museums: The Case of the Slovene Ethnographic Museum (Vizualna antropologija v muzejih. Primer Slovenskega etnografskega muzeja)
Nena Židov, Avdiovizualije v Kustodiatu za družbeno kulturo Slovenskega etnografskega muzeja. Osebna izkušnja (The Audiovisuals in the Department for Social Culture of the Slovene Ethnographic Museum. Personal Experience)
Marko Smole, Snemanje narečnih govorov v dolini Čabranke in zgornje Kolpe ter prikazovanje filmov (Filming Dialect Speeches in the Čabranka and Upper Kolpa Valley and Film Presentations)

SREČANJA / MEETINGS
Renato Morelli, The Pust and the Tank: Apropos a Film on the Upper Natisone Valley (Pust in tank. À propos filma o gornjih Nadiških dolinah)
Dragana Radojičić, Naško Križnar’s Contribution to the Development of Visual Anthropology in Serbia (Prispevek Naška Križnarja k razvoju vizualne antropologije v Srbiji)
Elizabeta Koneska, Naško Križnar – the Pilot Steering the Development of Ethnological Film in Macedonia (Naško Križnar – usmerjevalec razvoja etnološkega filma v Makedoniji)

NAŠKO KRIŽNAR
Naško Križnar, Življenjepis / Curriculum Vitae
Miha Peče in Naško Križnar, Poti in stranpoti etnologa s kamero. Pogovor z Naškom Križnarjem (Highways and Byways of an Ethnologist with a Camera. A Conversation with Naško Križnar)
Nadja Valentinčič Furlan in Miha Peče, Fotografski spomini / Photographs and Memories
Vanja Huzjan, Bibliografija Naška Križnarja (Bibliography of Naško Križnar)
Miha Peče, Izbrana filmografija in videografija Naška Križnarja (Selected Filmography and Videography of Naško Križnar)

 
Redna cena
29,00 €

Spletna cena
26,10 €


Ključne besede
antropologija
bibliografije
dokumentarni film
etnologija
etnološki film
filmografija
Križnar, Naško
spominski zborniki
vizualna antropologija
zborniki
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR