Opis

V knjigi, ki prinaša celovito predstavitev naših visokogorskih jezer, oceno njihovega ekološkega stanja in razlago dogajanj v njih skozi zgodovino, so zbrani rezultati več kot desetletnih raziskav 18 avtorjev. V delu je podan geografski opis in nastanek visokogorskih jezer, hidrološke povezave med njimi ter fizikalne in kemijske lastnosti jezerske vode. Opisano je življenje v njih in spremembe, ki so jih jezera doživela v zadnjih stoletjih, opozorjeno pa je tudi na problem onesnaževanja visokogorja.

Kazalo vsebine

Predgovor / Foreword

Zahvale / Acknowledgement

Anton BRANCELJ: Uvod in pregled dosedanjih raziskav / Introduction and Historical Overview

Darko OGRIN & Anton BRANCELJ: Klimatske in dendroklimatske značilnosti vzhodnega dela Julijskih Alp / Climatic and Dendroclimatic Features of the Eastern Part of the Julian Alps

Matej GABROVEC: Triglavski ledenik / The Triglav Glacier

Jurij DOBRAVEC & Milijan ŠIŠKO: Geografska lega in opis jezer / Geographical Location and Description of the Lakes

Janko URBANC & Anton BRANCELJ: Hidrološke povezave med nekaterimi jezeri v dolini Triglavskih jezer / Hydrological Connections Between Some Lakes in the Triglav Lakes Valley

Gregor MURI & Anton BRANCELJ: Fizikalne in kemijske lastnosti jezerske vode in ledeni pokrov / Physical and Chemical Properties of Lake Water and Ice Cover

Milijan ŠIŠKO & Gorazd KOSI: Alge / Algae

Olga URBANC-BERČIČ & Alenka GABERŠČIK: Vodni makrofiti / Aquatic Macrophytes

Anton BRANCELJ: Živalstvo: zooplankton, bentos in ribe / Fauna: Zooplankton, Benthos and Fish

Gregor MURI, Zvonka JERAN, Radojko JAĆIMOVIĆ, Olga URBANC-BERČIČ: Fizikalne lastnosti sedimentov in onesnaževalci v sedimentih / Physical Properties of Sediments and Sediment Pollutants

Tatjana SIMČIČ, Polona VREČA, Gregor MURI, Sonja LOJEN & Nives OGRINC: Izvori in mineralizacija organske snovi v visokogorskih jezerih / Origins and Mineralisation of Organic Matter in High-mountain Lakes

Anton BRANCELJ & Milijan ŠIŠKO: Rastlinski in živalski ostanki v jezerskih sedimentih / Plant and Animal Remains in Lake Sediments

Irena REJEC BRANCELJ & Aleš SMREKAR: Človekovi vplivi na območju Triglavskega narodnega parka / Human Impacts in the Area of Triglav National Park

Anton BRANCELJ: Zaključki / Conclusions

Literatura / References

Dodatek / Appendix

Milijan ŠIŠKO & Gorazd KOSI: Seznam alg iz jezer vzhodnega dela Julijskih Alp / List of Algae from the Lakes of the Eastern Part of the Julian Alps

Založnika

Ljubljana • Nacionalni inštitut za biologijo • Založba ZRC

Izdajatelj

Založba ZRC

ISBN

961-6358-58-8 (ZRC SAZU)

Specifikacija

trda vezava • 21 × 28 cm • 268 strani • 92 barvnih fotografij, 49 grafov, 28 preglednic, 22 risb in zemljevidov

Cena

22,00 EUR (redna)
16,50 EUR (klubska)