Skip to main content
Vilfanov zbornik. Pravo, zgodovina, narod / Recht, Geschichte, Nation.


Uredila: Ernst Bruckmüller, Vincenc Rajšp
Leto: 1999


Zbornik je izšel v počastitev osemdesetletnice rojstva akademika in univerzitetnega profesorja Sergija Vilfana (1919–1999). Uvodoma je predstavljeno življenje in delo Sergeja Vilfana v slovenskem in nemškem jeziku. Devetinštirideset znanstvenih prispevkov se navezuje na vsa področja znanstvenega delovanja in zanimanja Sergeja Vilfana: pravna zgodovina, zgodovina pokristjanjevanja, oblikovanje držav, stabove in parlamente, upravo in upravne meje ter vprašanja sodne organizacije, zgodovino mest in meščanstva, gospodarsko in družbeno zgodovino, zgodovino trgovine in prometa, čarovniške procese, oblikovanje narodov in nacionalna vprašanja, narodnostne statistike in vpliv jezikovnih meja na cerkvene in upravne meje, zgodovino mentalitet, pravno etnologijo in arhivistiko.Cena
razprodano


Ključne besede
bibliografije
biografije
pravna zgodovina
pravo
Slovenci
Slovenija
slovensko zgodovinopisje
Vilfan, Sergij
zborniki
zgodovina
zgodovinarji
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR