Vezljivost v slovenskem jeziku. S poudarkom na glagolu

Avtorica: Andreja Žele
Leto: 2001


Avtorica v tem strokovnem priročniku s tridelno zgradbo sistematizira slovensko (glagolsko) vezljivost: v krajšem prvem delu je opredelila osnovne pojme in predstavila teoretična izhodišča razprave; v drugem delu je zbrala in komentirala dosedanje predstavitve in obravnave vezljivostne teorije v slovenskem in tujem jezikoslovju; v tretjem najobsežnejšem delu pa je s sinhrono obravnavo vezljivosti v slovenskem knjižnem jeziku izoblikovala vezljivostno tipologijo slovenskih glagolov.

Razprava je prvo monografsko delo s to tematiko pri nas. Namenjena je predvsem študentom in profesorjem slovenskega knjižnega jezika, hkrati pa predstavlja znanstveno zasnovo za izdelavo vezljivostnega slovarja slovenskega knjižnega jezika.Redna cena
11,00 €

Spletna cena
9,90 €


Ključne besede
besedoslovje
glagol
leksikologija
lingvistika
sintaksa
slovaroslovje
slovenščina
slovnica
vezljivost
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR