Naslov:
Vezljivost v slovenskem jeziku. S poudarkom na glagolu
Avtorica:
Leto:
Zbirka:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Avtorica v tem strokovnem priročniku s tridelno zgradbo sistematizira slovensko (glagolsko) vezljivost: v krajšem prvem delu je opredelila osnovne pojme in predstavila teoretična izhodišča razprave; v drugem delu je zbrala in komentirala dosedanje predstavitve in obravnave vezljivostne teorije v slovenskem in tujem jezikoslovju; v tretjem najobsežnejšem delu pa je s sinhrono obravnavo vezljivosti v slovenskem knjižnem jeziku izoblikovala vezljivostno tipologijo slovenskih glagolov.

Razprava je prvo monografsko delo s to tematiko pri nas. Namenjena je predvsem študentom in profesorjem slovenskega knjižnega jezika, hkrati pa predstavlja znanstveno zasnovo za izdelavo vezljivostnega slovarja slovenskega knjižnega jezika.

Založnik

Založba ZRC

ISBN

961-6358-35-9

Specifikacija

mehka vezava • 17 × 24 cm • 303 strani

Cena

11,00 EUR (redna)
6,00 EUR (klubska)