Velika planina. Življenje, delo in izročilo pastirjev

Avtor: Tone Cevc
Leto: 1993


Knjiga je tretja, razširjena in poglobljena izdaja avtorjevega monografskega prvenca iz leta 1972, prvič ponatisnjenega leta 1987. Delo je celovit etnološki in kulturnozgodovinski oris življenja in dela na Veliki planini. V uvodnih poglavjih so predstavljeni geografski položaj Velike planine, zgodovina gospodarskega izkoriščanja tamkajšnjih pašnikov in pravna ureditev. Osrednji del je posvečen velikoplaninskim pastirskim bivališčem oziroma bajtam, opremi pastirskega bivališča in pastirja ter pripravam in opravilom, povezanim s skrbjo za živino in s predelavo mleka. V sklepu sta predstavljena še ljudsko znanje in izročilo. Knjigo zaokrožujejo risbe in načrti Vlasta Kopača, bogato fotografsko gradivo ter reprodukcije likovnih upodobitev Velike planine.

V internetni verziji je besedilo dopolnjeno s tematskim slovarčkom, opremljenim z razlago, sliko in zvočno podobo, z videozapisi nekaterih najpomembnejših faz ter z internimi in eksternimi hipertekst povezavami.Cena
razprodano


Ključne besede
etnografija
ljudski običaji
ljudsko izročilo
narodopisje
pastirji
Slovenci
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR