Uskoška pesemska dediščina Bele krajine.

Avtor: Marko Terseglav
Leto: 1996


Knjiga predstavlja ljudsko pesemsko dediščino potomcev belokranjskih uskokov od 17. stoletja do danes. Avtor objavljene pesmi umešča v njihov življenjski kontekst, zato uvodoma posega tudi v zgodovino uskoških preseljevanj, nato pa predstavi jezikovno in versko podobo belokranjskih uskokov. Osrednji del knjige je posvečen obravnavi zbranega pesemskega gradiva, ki ga komentira s folklorističnega, etnološkega in literarnoteoretskega vidika, te komentarje pa spremljajo še primerjalno jezikovne, stilistične, verzološke in glasbene analize. Avtor nam lepo približa miselni in čustveni svet t. i. dinarske kulture, ki je na Slovenskih tleh živel in preživel do današnjih dni obenem pa odpira tudi nekatere probleme multikulturnosti in poskuša pokazati, kako se je to sobivanje zrcalilo v njeni dolgi tradiciji.Cena
razprodano


Ključne besede
Bela krajina
bibliografije
etnične skupine
hrvaške ljudske pesmi
ljudske pesmi
Slovenija
srbske ljudske pesmi
uskoki
zgodovinski pregledi
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR