Upodobljene sledi narodne identitete. Zbirka risanih zapisov učencev Otona Grebenca v Slovenskem etnografskem muzeju

Avtorica: Bojana Rogelj Škafar
Leto: 2011


V interdisciplinarno zasnovani monografiji, ki se opira na spoznanja s področja sociologije nacionalizma, muzeologije, etnologije, vizualnih študij in slovenske zgodovine, so osrednji predmet raziskave risani zapisi učencev učitelja in zbiratelja Otona Grebenca. Zbirko, ki je nastala v 20. in 30. letih 20. stoletja, hranijo v Slovenskem etnografskem muzeju. Avtorica z izvirnim analitičnim aparatom utemeljuje domnevo, da je zbirka, izrazit primer narodnega sloga oz. vizualizirane narodne identitete, ki se izraža v upodobitvah pomensko simbolnih, etnomitiziranih in stereotipiziranih sestavin kmečkega vsakdanjega življenja.Kazalo vsebine

Spoznavni in metodološki okvir

Od etnije do nacionalne identitete

Etnija

Narod

Narodna / nacionalna identiteta

Narodna / nacionalna identiteta in zgodovinski etnosimbolizem

Muzeji in narodna / nacionalna identiteta

Muzej – ideološki aparat države?

Druga pojmovanja muzeja

Antropološki, etnološki, etnografski muzeji – muzeji identitete

Etnografski muzeji in narodni / nacionalni preporod

Od ljudske kulture k narodnemu slogu

»Ljudska kultura«

Tvorci simbolov narodne identitete

Procesi oblikovanja modela kmečke kulture za potrebe narodnega

Kmečka kultura kot temelj narodne / nacionalne kulture

Estetizirano etnično postane narodno / nacionalno simbolno

Svetovne razstave – mediji kodifikacije narodnih / nacionalnih slogov

Stereotipne reprezentacije v funkciji narodne / nacionalne identitete

Zbirka risanih zapisov – primer etnomitskega?

Slovenci in narodna identiteta

Slovenski etnografski muzej in narodna identiteta do 2. svetovne vojne

Od ustanovitve Kranjskega deželnega muzeja (1821) do konca 19. stoletja

Od začetka 20. stoletja do 2. svetovne vojne

Fondi risanja zapisov v muzeju in narodna identiteta

Narodni slog na Slovenskem

Ljubiteljski etnografi – praktiki narodnega sloga

Albert Franc Sič

Jože Krlovšek

Oton Grebenc

Vizualna analiza zbirke risb učencev Otona Grebenca

Zgodba zbirke Otona Grebenca. Raven reprezentativnega pomena

Kvantitativna vizualna analiza motivike risanih zapisov

Raven ikonografskega simbolizma

Kvalitativna analiza. Raven ikonološkega simbolizma

Sklep

Literatura in viri

Ingrid Slavec Gradišnik

Kroženja med snovnimi drobci in identitetami
Redna cena
25,00 €

Spletna cena
22,50 €


Ključne besede
etnološke zbirke
Grebenc, Oton
likovni motivi
miti
muzejske zbirke
muzeologija
narodna identiteta
simboli
Slovenci
Slovenija
slovenska ljudska kultura
Slovenski etnografski muzej (Ljubljana)
zbirateljstvo
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR