Skip to main content
Umetnost glasbe v času od Monteverdija do Bacha


Avtor: Jurij Snoj
Leto: 2017


Monografija prikazuje zgodovino evropske umetne glasbe v obdobju baroka. V vsebinskem smislu ima tri obsežnejše dele: prvi je posvečen epohalnim novostim v italijanski glasbi na prehodu v 17. stol.; drugi opisuje glasbo v 17. stol. v štirih glasbeno najpomembnejših evropskih deželah (Italija, nemške dežele, Francija, Anglija), tretji pa glasbo v prvi polovici 18. stol., ko je mogoče opaziti določeno ustalitev internacionalno uveljavljenih žanrov in glasbenih oblik. V delu se prepletajo različne vsebinske sestavine: opisano je glasbeno življenje v posameznih zgodovinskih okoljih; na to se navezujejo prikazi glasbenih žanrov; opisane so posamezne zgodovinske glasbene oblike, njihov nastanek in razvoj; prikazana je vrsta skladateljskih osebnosti; slednjič vključuje monografija vrsto analitično-kritiških opisov posameznih izbranih kompozicij, ki ilustrirajo glasbene oblike, žanre in skladateljske osebnosti.Kazalo vsebine

Predgovor
O ureditvi besedila

Splošni vidiki glasbe poznega 16. stoletja
                Zunajglasbene okoliščine
                Glasbeni jezik 16. stoletja
                Vokalni žanri v glasbi poznega 16. stoletja
                Instrumentalna glasba v 16. stoletju

Novosti v italijanski glasbi na prehodu v 17. stoletje
                Pozni madrigal
                Nove kompozicijske zamisli
                Duhovni koncert
                Solistični madrigal in arija
                Začetki opere

Claudio Monteverdi
                Življenje
                Opus
                Polemika z Artusijem
                Genere concitato
                Madrigali
                Opera Orfeo
                Marijine večernice

Glasba 17. stoletja
                Glasbeni jezik z začetka in glasbeni jezik s konca 17. stoletja
                Sočasna misel o glasbi

Italijanska instrumentalna glasba poznega 16. inzgodnjega 17. stoletja
                Ansambelska glasba
                Sonata
                Glasba za glasbila s tipkami
                Andrea Gabrieli
                Claudio Merulo
                Girolamo Frescobaldi

Italijanska kantata, opera in oratorij v 17. stoletju
                Recitativ in arija
                Kantata
                Novosti v italijanski vokalni glasbi druge polovice 17. stoletja
                Alessandro Stradella
                Opera v Rimu
                Beneška opera in njen družbeni položaj
                Vsebinske značilnosti italijanske opere 17. stoletja
                Glasbena podoba italijanske opere 17. stoletja
                Francesco Cavalli
                Operni skladatelji
                Opera v Neaplju
                Alessandro Scarlatti
                Oratorij
                Katoliška sakralna glasba

Sakralna glasba luteranske Nemčije v 17. stoletju
                Glasbene ustanove v luteranski Nemčiji
                Vloga glasbe v luteranskem bogoslužju
                Žanri protestantske vokalne glasbe
                Hans Leo Hassler
                Michael Praetorius
                Johann Hermann Schein
                Heinrich Schütz
                Protestantska kantata
                Nemška orgelska glasba
                Jan Pieterszoon Sweelinck
                Samuel Scheidt
                Heinrich Scheidemann
                Franz Tunder
                Fuga
                Matthias Weckmann
                Dietrich Buxtehude
                Johann Adam Reincken
                Georg Böhm
                Nicolaus Bruhns
                Vincent Lübeck
                Johann Pachelbel

Italijanska instrumentalna glasba v drugi polovici 17. stoletja
                Nadaljnji razvoj sonate
                Giovanni Legrenzi
                Arcangelo Corelli
                Instrumentalni koncert
                Tomaso Albinoni

Profana glasba nemških dežel v 17. stoletju
                Nemška pesem in pesem s continuom
                Italijanska opera v nemških deželah
                Nemška opera
                Ansambelska glasba
                Glasba za čembalo
                Johann Jacob Froberger
                Johann Kuhnau

Angleška glasba od elizabetinskega obdobja do nastopa republike
                Glasbene ustanove in glasbeno življenje
                Anglikanski sakralni žanri
                William Byrd
                Thomas Tomkins
                Lirski žanri
                Thomas Weelkes
                Thomas Morley
                Pesem z lutnjo
                John Dowland
                Glasba za virginal
                Glasba za consort
                Maska

Francoska glasba v 17. stoletju
                17. stoletje v francoski kulturni zgodovini
                Glasbene skupine kraljevega dvora
                Žanrski pregled
                Glasba za lutnjo
                Glasba za čembalo
                Lirika
                Dvorni balet
                Italijanska opera na francoskem dvoru
                Jean-Baptiste Lully
                Drugi glasbenogledališki žanri
                Sakralna glasba
                Orkestrska in ansambelska glasba

Angleška glasba v času obnove monarhije
                Splošne razmere
                Žanrske novosti
                John Blow
                Henry Purcell

Splošni vidiki glasbe v prvi polovici 18. stoletja
                Nacionalno in internacionalno
                Žanrska ustaljenost
                Osrediščenost oblik
                Nove tendence v glasbenem jeziku

Italijanska vokalna glasba v prvi polovici 18. stoletja
                Standardizacija sestavin
                Središča italijanske opere
                Italijanski glasbenogledališki žanri
                Johann Adolf Hasse
                Leonardo Vinci
                Giovanni Battista Pergolesi
                Kantata
                Oratorij
                Sakralna glasba

Italijanska instrumentalna glasba v prvi polovici 18. stoletja
                Razvoj žanrov
                Antonio Vivaldi
                Med Frescobaldijem in Scarlattijem
                Domenico Scarlatti

Francoska glasba v prvi polovici 18. stoletja
                Glasbeno življenje
                Pregled žanrov
                Skladatelji
                Jean-Philippe Rameau
                François Couperin

Angleška glasba v prvi polovici 18. stoletja in Georg Friedrich Händel
                Glasbeno življenje
                Georg Friedrich Händel

Glasba v nemških deželah v prvi polovici 18. stoletja
                Glasbeno življenje
                Žanrska slika glasbe nemških dežel
                Johann Joseph Fux
                Georg Philipp Telemann

Johann Sebastian Bach
                Življenje
                Kratek pregled opusa
                Sakralna glasba
                Orgelska dela
                Čembalska dela
                Komorna dela
                Koncerti in suite
                Johann Sebastian Bach kot umetnik

Bibliografija
Imensko in stvarno kazaloŠe ...Redna cena
37,00 €

Spletna cena
33,30 €


Ključne besede
17.-18. st.
baročna glasba
glasba
zgodovina
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR