Turjaška knjiga listin 2. Dokumenti 15. stoletja

Avtorja: Matjaž Bizjak, Miha Preinfalk
Leto: 2009


Tekstno-kritična edicija s 436 objavljenimi dokumenti iz 15. stoletja zaključuje srednjeveški korpus listin iz zasebnih arhivov kranjske grofovske in knežje linije Turjaških (Auerspergov), ki so jih v sklopu grajskega arhiva do leta 1942 hranili na gradu Turjak, danes pa so shranjene izven slovenskega ozemlja. Listine so objavljene v celoti, opremljene so s slovenskimi regesti, ob koncu pa sledijo še obsežno imensko kazalo in slike pečatov z listin.

Turjaški (Auerspergi) so ena redkih plemiških rodbin v slovenskem prostoru s sistematično ohranjenim arhivom, ki sega v srednji vek. Arhivsko gradivo rodbine, ki je bila do konca 15. stoletja pretežno vpeta v okvir dežele Kranjske, se danes nahaja predvsem v dveh privatnih rodbinskih arhivih: v Turjaškem grofovskem fidejkomisnem arhivu (Gräflich Auersperg'sches Fideikommisarchiv), ki je bil do leta 1942 stoletja hranjen na gradu Turjak, danes pa se nahaja v Koroškem deželnem arhivu v Celovcu, in v Turjaškem knežjem arhivu (Fürstlich Auersperg'sches Archiv), ki je po vmesnih postajah v ljubljanski Turjaški palači in spodnjeavstrijskem gradu Lösensteinleiten pristal v Dunajskem Haus-, Hof-, und Staatsarchivu.Kazalo vsebine

Viri in literatura

Uvod

Einleitung

Edicijska načela

Zur Edition

Listine

Dopolnila k prvi knjigi

Imensko kazalo

Priloga – fotokopije pečatovŠe ...

  • Herwig Weigl, Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschuing 119 (2011), str. 181–183


Redna cena
35,00 €

Spletna cena
31,50 €


Ključne besede
15. st.
arhivsko gradivo
Auersperg (rodbina)
listine
plemiške rodbine
Slovenija
srednji vek
zgodovinski viri
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR