Tu felix Europa. Humanizem pri Slovencih in njegovo izžarevanje v srednjeevropski prostor
Der Humanismus bei den Slowenen und seine Ausstrahlung in den mitteleuropäischen Raum


Uredili: Feliks J. Bister, Miro Polzer, Vincenc Rajšp
Leto: 2011


Zbornik prinaša znanstvene razprave, ki so nastale na osnovi simpozija na Dunaju ob 500. obletnici rojstva Primoža Trubarja. Dvanajst razprav se ukvarja s humanizmom v Sloveniji iz (kulturno)zgodovinskega, literarnega, jezikoslovnega, muzikološkega in umetnostnozgodovinskega vidika. Napisane so v treh jezikih (nemščini, angleščini, italijanščini), povzetki pa so v slovenščini. Knjigo končujejo reprodukcije priložnostne razstave v času simpozija, z deli slovenskih humanistov.

Ključne besede
15.-16. st.
humanizem
idejna zgodovina
kulturna zgodovina
Slovenija
Srednja Evropa
vplivi
zborniki
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR