Naslov:
Trubar, Hren, Valvasor, Dolničar. O slovstvu na Kranjskem. Znanstvenokritična izdaja
Uredil:
Leto:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Knjiga je znanstvenokritična izdaja prepisov in prevodov štirih najstarejših pregledov književnosti in kulture na Slovenskem, ki združuje Register vnd sumarische verzaichnus aller windischen buecher (1560) Primoža Trubarja, Memoriale scribendorum (1605) Tomaža Hrena, »Anhang des Sechsten Buchs« iz Slave vojvodine Kranjske (1689) Janeza Vajkarda Valvasorja in Bibliotheca Labacensis publica (1715–1719) Janeza Gregorja Dolničarja. Gre za najpomembnejše vire za literarno in kulturno zgodovino slovenskih dežel od 16. do 18. stoletja. V izdaji so prvič objavljeni: prepis in prevod Hrenovega, Valvasorjevega in Dolničarjevega teksta. Vire dopolnjujejo komentarji, literarnozgodovinske študije in bibliografija.

Založnika

Fundacija dr. Bruno Breschi • Slovenska akademija znanosti in umetnosti

ISBN

978-961-268-005-3

Specifikacija

trda vezava • 448 strani

Cena

35,00 EUR (redna); naprodaj v knjigarni Azil

E-objave

eZMono (tei; 2013)
ISBN 978-961-254-441-6