Skip to main content
Trubar, Hren, Valvasor, Dolničar. O slovstvu na Kranjskem. Znanstvenokritična izdaja.


Uredil: Luka Vidmar
Leto: 2009


Knjiga je znanstvenokritična izdaja prepisov in prevodov štirih najstarejših pregledov književnosti in kulture na Slovenskem, ki združuje Register vnd sumarische verzaichnus aller windischen buecher (1560) Primoža Trubarja, Memoriale scribendorum (1605) Tomaža Hrena, »Anhang des Sechsten Buchs« iz Slave vojvodine Kranjske (1689) Janeza Vajkarda Valvasorja in Bibliotheca Labacensis publica (1715–1719) Janeza Gregorja Dolničarja. Gre za najpomembnejše vire za literarno in kulturno zgodovino slovenskih dežel od 16. do 18. stoletja. V izdaji so prvič objavljeni: prepis in prevod Hrenovega, Valvasorjevega in Dolničarjevega teksta. Vire dopolnjujejo komentarji, literarnozgodovinske študije in bibliografija.Redna cena
35,00 €


Cena
naprodaj v knjigarni Azil


Ključne besede
16.-17. st.
Dolničar, Janez Gregor
Hren, Tomaž, škof
javne knjižnice
knjige
Kranjska
kulturna zgodovina
protestantizem
seznami
Slovenija
slovenska literarna zgodovina
Trubar, Primož
Valvasor, Janez Vajkard
zborniki
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR