Naslov:
Trst [zbornik mednarodnega simpozija]. Umetnost in glasba ob meji v dvajsetih in tridesetih letih XX. stoletja
Trieste (atti del convegno internazionale di studi). Arte e musica di frontiera negli anni Venti e Trenta del XX secolo
Uredila:
Leto:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Dvojezični zbornik o tržaški kulturi v prvih desetletjih 20. stoletja je nastal kot rezultat mednarodnega simpozija, ki ga je leta 2004 organizirala Glasbena matica v Trstu. V njem devet slovenskih in italijanskih avtorjev (I. Verč, A. Kalc, C. Benussi, J. Vrečko, A. Tiddia, I. Cavallini, A. Rojc in P. Kuret) osvetljuje neko ključno zgodovinsko obdobje in sicer z glasbenozgodovinskega, literarnozgodovinskega, umetnostnozgodovinskega, kulturnozgodovinskega in kulturnofilozofskega vidika.

Založnika

Založba ZRC • Glasbena matica Trst

Izdajatelj

Založba ZRC

ISBN

961-6568-62-0

Specifikacija

mehka vezava • 14 × 23 cm • 285 strani